SGP, VVD en D66 zijn partijen die op landelijk niveau mijn stem niet hebben gekregen/krijgen en dus zat ik al bijna in een identiteitscrisis. Kan ik het maken om op een partij te stemmen waarbij ik het in grote lijnen niet eens ben met de landelijke visie en idealen, maar wel als het gaat om lokale vraagstukken.

Ik vind best dat Vathorst mag worden uitgebreid (woon toch in Amersfoort-Zuid), ben tegen vuurwerk (onnodige bezigheid), heb geen behoefte aan meer referenda (daar kiezen we een gemeenteraad voor), wil best meer hoogbouw (een beetje stadse uitstraling kan geen kwaad), niet per se meer camera’s (waar stopt het) en de westelijke ontsluiting zie ik eigenlijk wel zitten (sorry bomen en sorry gemeentekas).

Dat zijn de onderwerpen die in Amersfoort spelen. Praktisch en tastbaar. Dat maakt de gemeenteraadsverkiezingen zo mooi. Je hoeft niet te stemmen op hoogdravende langetermijnvisies en idealen waarvan je vindt dat het heen moet met het land, maar gewoon lekker op vraagstukken die een direct effect hebben op de prijs van mijn huis. Nadat ik mij in heb gelezen op een aantal dossiers en een paar verdubbelaars heb ingezet in de tweede stemwijzeronde, blijken overigens ChristenUnie, GroenLinks en D66 de drie partijen die de meeste raakvlakken tonen met mijn mening.

Wat ik op 21 maart ook kies, ik laat de hoogdravende visies vanuit de landelijke politiek geen rol spelen. Mijn stemadvies: kies gewoon praktisch en nuchter en je bent niet hypocriet als je afwijkt van landelijke idealen.

Jeroen Bruinenberg
Domeinmanager BT en Stadszaken.nl