De landelijke initiatiefgroep wil binnen twee jaar een financieringsmodel ontwikkelen dat geschikt is voor de markt. Het is een belangrijke stap in de versnelling van de landelijke opgave om de bestaande woningvoorraad te verduurzamen voor 2050.

Klimaatdoelstellingen

Bijna 1,2 van de in totaal 7 miljoen woningeigenaren zijn verbonden aan een VvE (Vereniging van Eigenaren). Het energieverbruik maakt ongeveer 20% uit van de totale CO2 uitstoot in Nederland. Verduurzaming van VvE-appartementencomplexen kan daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van de klimaatdoelstellingen, alsmede de revitalisering van de stedelijke leefomgeving.

Gebouwgebonden financiering

Uit pilots is gebleken dat dat veel VvE-bewoners bereid zijn om te verduurzamen als hun woning woonlasten-neutraal kan worden. Zeker als dit gepaard gaat met een groter wooncomfort en een mogelijk hogere waarde van de appartementen. Dit is te realiseren met gebouwgebonden financiering, zodat de particuliere woningeigenaar niet belast wordt met een extra (hypotheek)schuld. Een lening die via de servicekosten wordt betaald en dus overdraagbaar is naar de volgende eigenaar/bewoners, in ruil voor een lagere energierekening en lagere onderhoudskosten.

Doorbraak in verduurzaming

Diverse pilots in Assen (VvE Ellen) en Leusden (Hamershof), Apeldoorn (Lindenhove) hebben aangetoond dat verregaande verduurzaming van VvE’s mogelijk is. Tot nu toe is financiering echter alleen mogelijk onder borgstelling van de lokale overheid. Het aangaan van een landelijke samenwerking door diverse gemeenten, provincies, regio’ en de Stichting Stroomversnelling, is een doorbraak in de verduurzaming van de stedelijke leefomgeving in Nederland.

Doel is een mogelijkheid realiseren voor VvE’s om een lening met landelijke garantstelling te kunnen afsluiten voor een periode van 30 jaar, waarbij de woningen woonlastenneutraal verduurzaamd kunnen worden.

Op uitnodiging van Economic Board Utrecht, het Nederlands Investerings Agentschap (NIA), de gemeente Assen en de provincie Drenthe​ hebben de volgende partijen op 15 maart in Utrecht bij ANNE de intentieverklaring ondertekend:
Nederlands Investering Agentschap (NIA)
Economic Board Utrecht (EBU)
Gemeente Amersfoort
Gemeente Assen
Gemeente Baarn
Gemeente Bunschoten
Provincie Drenthe
Gemeente Eemnes
De Stroomversnelling
Gemeente Leusden
Gemeente Rijswijk
Gemeente Rotterdam
Provincie Utrecht
Gemeente Breda
Gemeente Woudenberg
Gemeente Soest (onder voorbehoud)
VvE Belang
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Ondersteunende partners:
Gemeente Amstelveen
Gemeente Apeldoorn
Gemeente Leidschendam-Voorburg
Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)
Gemeente Rotterdam
Gemeente Tilburg
Gemeente Zoetermeer
Provincie Zuid-Holland
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVN)