Een onderscheidend voorzieningenniveau, het aantrekken, opleiden en behouden van jong technisch talent en het realiseren van innovaties met maatschappelijke impact zijn de doelstellingen van de investering. 

De Brainportregio rond Eindhoven is het laatste project uit het regeerakkoord waar geld voor wordt gereserveerd uit de zogenoemde Regio Envelop. Minister Carola Schouten van LNV schrijft dit vandaag in een brief, mede namens de minister Kajsa Ollongren van BZK en staatssecretaris Mona Keijzer van EZK, aan de Tweede Kamer.

Minister Schouten: “Brainport Eindhoven is een economische regio van nationale betekenis. Met alle kennis en kunde wordt er keihard gewerkt om onze internationale concurrentiepositie te behouden en te versterken. Voor een sterke concurrentiepositie heb je niet alleen hightech talent nodig, maar juist ook mensen die met hun handen kunnen werken. Daarom is het belangrijk om technisch talent op alle onderwijsniveaus aan te trekken. Hier profiteert de hele regio weer van.”

Brainport Eindhoven

Sinds 2005 is Brainport Eindhoven bezig met de transitie naar een internationale hightech hotspot binnen een mondiaal netwerk. Met behulp van de Rijksinvestering kan deze positie verder worden ontwikkeld. Vandaag bezoeken minister Schouten, minister Ollongren en staatssecretaris Keijzer de TU Eindhoven. Hier hebben de bewindspersonen het bedrag bekend gemaakt dat geïnvesteerd wordt in Eindhoven.

Minister Ollongren: “Ik kijk met bewondering naar Brainport Eindhoven. Vanwege de kennisintensieve bedrijvigheid, maar vooral vanwege de unieke regionale samenwerking tussen overheden, bedrijven en kennisinstellingen. Ik ben er trots op dat we dankzij de bijdrage van het Rijk jong, technisch talent kunnen aantrekken en behouden. Het zijn uiteindelijk de mensen die deze regio zo uniek en innovatief hebben gemaakt

Gezamenlijke investering

Het kabinet reserveert 130 miljoen euro voor het versterken van de Brainport Eindhoven. Samen met de financiële middelen van Brainport Eindhoven leidt dit tot de totale investeringsimpuls van 370 miljoen euro. Dit past volledig in de Brainport Actieagenda waar de samenwerking tussen Rijk en de regio bijdraagt aan de ontwikkeling van de mainportstatus. Het kabinet kijkt ernaar uit om in samenwerking met gemeente Eindhoven, bedrijven en kennisinstellingen de regiodeal verder uit te werken.

Aan de slag met overige regio’s

De afgelopen weken hebben de ministers van LNV en BZK, met de bewindslieden van EZK en met de regionale partners nadere afspraken gemaakt over de zes in het Regeerakkoord genoemde opgaven voor de zogenoemde Regio Envelop. Voor deze opgaven is bekendgemaakt dat er 482 miljoen euro wordt gereserveerd. Dit betekent dat er momenteel nog 468 miljoen euro beschikbaar is vanuit de Regio Envelop. Deze gelden zijn bedoeld om de welvaart en het welzijn van de inwoners van de regio’s in Nederland te versterken. Naar verwachting zal in mei bekend worden aan welke richtlijnen de projecten moeten voldoen.

(bron: Rijksoverheid.nl)