VORM en Steenwell vormen samen de Stadswerf Oostenburg Ontwikkeling B.V., SOO. Het SOO heeft het rijk 64 miljoen betaald voor het terrein. Van deze woningen zullen 277 huurwoningen worden waarvan ruim 20 procent sociale huur zal worden. Daarnaast zal ongeveer 10 procent in de middeldure huursector vallen. De koopwoningen zullen in het midden en hoge segment vallen. Tot slot komt er een ondergrondse parkeergarage voor de bewoners.

Stadswijk

De gemeente Amsterdam heeft plannen voor een herontwikkeling van het voormalige werkeiland tot een mooie stadswijk. De levering van het perceel past dan ook goed bij de plannen van de gemeente. Het idee is dat Oostenburg in 2023 woonplekken biedt voor 1.500 nieuwe Amsterdamse huishoudens in zowel de huur als koopsector.

Er lagen al afspraken vast met de gemeente Amsterdam over het aantal sociale huurwoningen en huurwoningen in het middeldure segment. Hiermee probeert de gemeente doorstroming vanuit de sociale huur naar middeldure huur makkelijker te maken.

Nieuwe toekomst

Van 1665 tot 1775 werd Oostenburg gebruikt als werf door de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Daarna kwam het perceel in handen van het Rijk. Het Rijk probeert zoveel mogelijk grond te verkopen wat ze zelf niet meer nodig hebben, zoals overtollige gevangenissen en kazerneterreinen. Door de verkoop van deze plekken kunnen ze een nieuwe toekomst krijgen.

Vooral ruimte voor woningen van verschillende segmenten zijn belangrijk stelt de gemeente Amsterdam. Het liefst in combinatie met bedrijvigheid, op die manier kan er een gezonde leefomgeving ontstaan. Het Rijk is hetzelfde van plan met de Bijlmerbajes in Amsterdam, vliegveld Valkenburg in Katwijk en het Hembrugterrein in Zaanstad.