Verduurzaming van de landbouw is een zeer actueel en urgent onderwerp in het politieke debat. ‘Inspirerend, volhardend en diplomatiek brengen zij een natuurvriendelijke landbouw dichterbij’, aldus de jury. De jury stelt dat natuur- en landbouwdossiers in zowel Den Haag als Brussel moeten worden vertegenwoordigd door politici van topklasse.

Doorzettingsvermogen

Gerbrandy wordt onder meer geprezen voor zijn doorzettingsvermogen. Hij zet zich namelijk al jarenlang in voor betere natuurbescherming voor Europa. Gerbrandy werkt aan vergroening van het Europese landbouwbeleid, het herstel van de biodiversiteit en het verbod op landbouwgif glyfosaat.

Bruggenbouwer

Dik-Faber brengt op haar buurt verschillende sectoren bij elkaar. Zij wordt dan ook gezien als een bruggenbouwer die niet te missen is op dit dossier. Ze pleit voor eerlijke voedselprijzen en wil boeren belonen die zich inzetten voor koeien in de wei of voor weidevogelbeheer. Daarnaast zet ze zich in voor innovatie en landbouw met minder bestrijdingsmiddelen.

De verkiezingen zijn dit jaar voor de tiende keer gehouden. Er waren dit jaar ook veel wethouders en burgemeesters die werden genomineerd. Dat geeft aan dat burgers groen leiderschap in de directe omgeving belangrijk vinden.