Onderzoek van benchmark van CE Delft in opdracht van de Fietsersbond, het Longfonds, MENSenSTRAAT, Milieudefensie, Natuur & Milieu, Rover en Wandelnet toonde onder meer aan dat het autogebruik tussen verschillende steden sterk verschilt. In Amsterdam, Groningen en Leiden wordt de auto bijvoorbeeld maar bij 25 tot 30 procent van alle ritjes gebruikt. Dit komt onder andere doordat grote steden meer klimaatvriendelijke alternatieven kennen.

Rotterdam hoogste gezondheidsschade

Rotterdam kent echter wel de hoogste gezondheidsschade, deze hoge schade komt onder meer doordat er relatief veel verkeersslachtoffers vallen onder fietsers in Rotterdam, wat een belangrijk onderdeel is van de schademeting.

Volgens Anne Knol, campagneleider duurzame mobiliteit van Milieudefensie, hebben gemeenten door deze Benchmark meer inzicht in mogelijke verbeterpunten. Zo is er makkelijker te zien op welke vlakken ze goed scoren en op welke vlakken minder. Daarnaast kunnen deze grote steden ook nog veel verbeteren betreft luchtvervuiling, drukte en lawaai, stelt Anne Knol.

De zeven organisaties die het onderzoek in leven hebben geholpen roepen alle steden op om aandacht te besteden aan duurzame, actieve en gezonde mobiliteit. Daarnaast stelt Wim Bot van de Fietsersbond dat de verkiezingen een belangrijk moment zijn om het beleid rondom een klimaatvriendelijke binnenstad aan het licht te brengen.

Hier is het onderzoek van Benchmark te downloaden.