Op landelijk niveau is in de Energieagenda vastgelegd waarin staat dat de energievoorziening in 2050 bijna volledig duurzaam moet zijn. Binnenkort wordt de Warmtewet gewijzigd waardoor het ook niet meer verplicht is om een aansluiting te hebben op het aardgasnet. In plaats daarvan ontstaat een warmterecht.

Vooruitlopend op deze wijzigingen hebben de gemeenten in Noord-Holland Noord met elkaar afgesproken dat ze zoveel mogelijk nieuwbouwprojecten al aardgasvrij willen realiseren. Daarmee geven zij duidelijkheid aan ontwikkelaars, bouwende partijen en inwoners en ontstaat een gelijk speelveld en eenduidig beleid in alle gemeenten.

Wethouder Samir Bashara (gemeente Hoorn) namens de 17 gemeenten: ‘Het nu nog ontwikkelen van een woning met aardgas betekent het opleveren van een woning met een gebrek. Want binnen een aantal jaren moet er een ingrijpende aanpassing plaatsvinden om alsnog van het aardgas af te gaan. Met deze ondertekening zetten we een belangrijke stap naar een duurzame energievoorziening in onze regio.'

Noord-Holland voor aardgasvrije nieuwbouw

Op 1 februari 2018 is een intentieovereenkomst aardgasvrije nieuwbouw door de Metropoolregio Amsterdam getekend. Met de ondertekening van dit statement in Noord-Holland Noord heeft de hele provincie Noord-Holland zich als eerste provincie uitgesproken voor aardgasvrije nieuwbouw.

Wethouder Monique Stam van Heerhugowaard: 'De bouwsector en belanghebbenden zijn nu aan zet om aardgasvrij wonen mogelijk te maken. Als overheid ondersteunen we deze transitie waar nodig. Alleen zo kunnen we de klimaatdoelen voor 2030 halen. Samen moeten we het gaan doen.'