De energiedoelen van 2050 houden onder andere in dat Nederland energieneutraal wordt. Het Nationaal Lectorenplatform Urban Energy is een nationale onderzoeksgroep over verschillende hogescholen heen. Dit lectorenplatform is een initiatief van het Centre of Expertise Smart Sustainable Cities, gevestigd in Hogeschool Utrecht. Het idee van dit Lectorenplatform is dat er een brug wordt gevormd van praktijk en maatschappelijk gericht onderzoek naar het bedrijfsleven.

Ook werkt het NLP UE samen met verschillende gerelateerde platforms zoals Lectorenplatform Energievoorziening in Evenwicht (LEVE). Halverwege de 21e eeuw wil het NLP UE dat bijna alle steden energieneutraal zijn en dat de energie duurzaam en lokaal wordt opgewekt.

Aan de hand van vier onderzoekthema's wordt dit doel geconcretiseerd:

  • Energiereductie
  • Duurzame energieopwekking
  • Energiebalans: opslag en flexibiliteit
  • Sociaal economische innovatie