Door de klimaatveranderingen in Nederland komen er steeds meer periodes met heftige regenval of lange periodes van droogte. Juist particulieren kunnen een grote rol spelen in het terugdringen van de wateroverlast en hittestress die wordt veroorzaakt door de klimaatveranderingen. Vergroenen van tuinen is belangrijk omdat het de lucht zuivert en helpt tegen wateroverlast, stelt TuinBranche Nederland. Het vergroenen van tuinen verbetert het milieu, daarom is het belangrijk ze goed te onderhouden.

Klimaatadaptatie

Bewoners spelen een belangrijke rol in de klimaatadaptatie: door te anticiperen op het verwachte klimaat en de effecten ervan, kan de schade die de klimaatverandering met zich mee brengt worden beperkt. In 2017 werd de actie Operatie Steenbreek gehouden om burgers te enthousiasmeren hun tuin te vergroenen. Het doel van deze actie was de burgers attenderen op de negatieve gevolgen van het verstenen van de tuin, deze actie sluit aan bij het handboek van TuinBranche. De 19 tips en oplossingen in dit handboek zijn van belang om de mensen (verder) op weg te helpen naar een groenere tuin die voorbereid is op de klimaatveranderingen in Nederland.

19 tips voor een watervriendelijke tuin:

1. Plaats een regenton
2. Werken aan een gezonde bodem
3. Makkelijke planten voor een schaduwtuin
4. Makkelijke planten voor een natte tuin
5. Makkelijke planten voor een zonnige tuin
6. Makkelijke planten voor een droge tuin
7. Leg een gazon aan
8. Plant een heg
9. Plant een boom
10. Vergroen je balkon
11. Maak een geveltuintje
12. Waterpasserende verharding
13. Maak een goot
14. Maak een regenwatervijver
15. Maak hoogteverschillen in je tuin
16. Vergroen je dak
17. Maak een groene gevel
18. Begin een moestuintje
19. Een tuin vol vogels bijen en vlinders

Dit handboek is een initiatief van Vereniging Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling en Tuinbranche Nederland en wordt onder andere bij tuincentra, gemeenten en waterschappen verspreid. Hier kunt u het complete handboek downloaden.