Deze grote groei in duurzame energie is vooral te danken aan de windmolens, deze wekten ongeveer 60% van de duurzame energie op, stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het windmolenpark op zee in Schiermonnikoog dat midden 2016 is gerealiseerd heeft dan ook sterk bijgedragen aan deze snelle stijging.

Sinds 2017 waren deze molens voor het eerst een heel jaar in gebruik waardoor ze vanaf 2017 volledig meetelden in het stroomverbruik. Hierdoor is de productie van windenergie met 16% gestegen, van 8,4 naar 9,6 miljard kWh.

Energiedoelen 2050

De energiedoelen van 2050 houden in dat Nederland energieneutraal is. Dit betekent dat er geen uitstoot meer is van broeikasgassen zoals CO2. In 2023 hoopt de Rijksoverheid 16% van alle energie duurzaam te krijgen. Op dit moment is 6% van de energie duurzaam stelt Dick ter Steege van het CBS. In 2016 was dit percentage 5,97%, gezien de langzame vooruitgang is er dus nog een lange weg te gaan om in 2023 16% van alle energie in Nederland duurzaam te krijgen. Daarnaast helpt de kou die Europa teistert ook niet om dit doel te halen omdat consumenten nu meer gas verbruiken voor de verwarming.

Een van de doelstellingen van 2050 is dan ook dat alle huishoudens energieneutraal zijn. Ed Nijpels, voorzitter Borgingscommissie Energieakkoord, liet vorige maand tijdens EIB Congres weten dat er om deze doelstelling te halen 1.000 huizen per dag moeten worden aangepakt. Hij vindt dan ook dat de transitie naar een energieneutraal Nederland veel te langzaam gaat. Als de stijging in duurzame energie op deze voet doorgaat zal het dus lastig worden om de energiedoelen van 2050 te halen.