Volgens het onderzoek van Milieudefensie, dat zij lieten uitvoeren door I&O research, zijn steeds meer stedelingen klaar met de vervuilende auto's in de steden. Toch pakt een groot deel van deze stedelingen de auto wanneer ze spullen vervoeren of naar werk gaan.

Milieudefensie stelt dat dit tot problemen leidt omdat het de lucht ongezond maakt vanwege de hoge uitstoot van CO2. Daarnaast wordt vermeld dat meer dan de helft van de publieke ruimtes in steden is toegewijd aan auto's.

Als het aan Milieudefensie ligt komt daar meteen verandering in, zij vinden namelijk dat de lokale politiek moet ingrijpen door meer ruimte te creëren voor fietsers en voetgangers. 'Op die manier worden steden weer leefbaar en gezond', aldus Anne Knol, campagneleider duurzame mobiliteit van Milieudefensie.

Auto's in steden weren

Milieudefensie stelt dat 72% van de inwoners vindt dat milieuvervuilende auto's de binnenstad niet meer in mogen. Daarnaast blijkt dat twee derde van de bewoners vindt dat meer ruimte voor groen en fietsers ten koste mag gaan van ruimte voor auto's, stelt Milieudefensie naar aanleiding van het onderzoek. Knol vertelt dat veel van de inwoners zich realiseren dat auto's slecht zijn voor het milieu en dat de binnenstad meer kan bieden wanneer het aantal auto's wordt verminderd.

Openbaar vervoer

Milieudefensie ondervond dat de meerderheid van de bewoners (61%) vindt dat mensen met een laag inkomen recht moeten krijgen op korting op het openbaar vervoer. Op deze manier heeft iedereen milieuvriendelijkere mogelijkheden om van A naar B te gaan, stelt Milieudefensie. Dit ambitieuze plan moet volgens Milieudefensie door alle partijen worden opgepakt om zo vervoersarmoede te voorkomen.