Op dit moment is de bouwsector verantwoordelijk voor 40% van het grondstofverbruik op de aarde. Wanneer de bouwsector duurzaam wordt valt er dus veel milieuwinst te behalen. Daarom moet er een transitie plaatsvinden van lineaire bouw naar circulaire bouw, stelt de overheid en een groot deel van de markt. De vraag is hoe dit kan worden gerealiseerd.

In de masterscriptie van Lisanne Castelein ‘Circulair contracteren in de bouwsector’ worden een aantal praktische stappen beschreven die nu al (deels) gezet kunnen worden. Ook beschrijft ze hierin hoe contracten kunnen worden ingezet om deze stappen te ondersteunen.

De 4 stappen

1. De eerste stap is het mogelijk maken van een flexibel en demontabel ontwerp waarbij men duurzame materialen inzet. Ook kunnen er contracten worden aangegaan voor langere levensduur zodat er rekening kan worden gehouden met overdracht naar een andere leverancier. Zo kan een gebouw worden hergebruikt.

2. De tweede stap houdt in dat er afspraken worden gemaakt met de opdrachtgever over het hergebruik. Dit creëert de intentie om na de eerste levensduur, het gebouw nogmaals te gebruiken.

3. De volgende stap gaat over het garanderen van hergebruik van het materiaal. Er wordt hier gekeken naar de beste manier om circulariteit haalbaar te maken.

4. Tot slot de vierde stap, deze laatste stap probeert oneindige circulatie te realiseren. Dit kan alleen in een circulaire economie waarin bijna alle marktpartijen een circulair businessmodel hebben. Met behulp van deze circulaire businessmodellen kan worden getracht om een oneindige circulering van bouwstoffen te realiseren.

Koudwatervrees

Een omschakeling naar circulaire businessmodellen kan een financieel risico inhouden, er zijn nog weinig bedrijven die dat risico durven te nemen, stelt Castelein in haar scriptie. Circulaire contracten kunnen daarom de weg naar circulariteit versnellen en zijn dus een belangrijk onderdeel van de transitie naar een kringloopeconomie. Daarnaast is het belangrijk dat marktpartijen financieel voordeel ervaren van het circulair produceren.