Deze nieuwe stadswijk ligt in het gebied tussen Merwedekanaal en Park Transwijk. Utrecht verwacht een bevolkingsstijging van 345.000 naar 410.000 tussen nu en 2030, daarom is het bouwen van een nieuwe stadswijk iets waar Paulus Jansen, Utrechtse wethouder (Wonen), blij mee is: ‘Het plan past uitstekend bij de strategie die we als gemeente hebben uitgestippeld. Niet alleen kwantitatief – Merwede biedt immers plaatst aan duizenden woningen –, maar ook in kwalitatieve zin. Het wordt een diverse, duurzame en aantrekkelijke stadswijk voor iedereen.’

Groene tint

Britse belegger Round Hill Capital, G&S Vastgoed, en Boelens de Gruyter investeren samen 300 miljoen euro in de bouw van de realisatie van de stadswijk. Het idee is dat de wijk 6000 tot 10.000 nieuwe wooneenheden genereert. Daarnaast krijgt de woonwijk een groene tint doordat er alleen aan de rand van de wijk kan worden geparkeerd waardoor er een autovrije zone ontstaat. Op deze manier worden alternatieve manieren van vervoer aangemoedigd, zoals te voet, fietsen of met het openbaarvervoer. Met deze autovrije zone wordt er een plek van 2.750 m2 gerealiseerd.

Proeftuin voor stedelijk leven

Jason Blackmore, algemeen directeur van G&S Vastgoed stelt: ‘De woningen in de nieuwe wijk zullen variëren in hoogte, omvang, architectuur, typen en prijsklassen. In de collectieve binnentuinen en de inspirerende openbare ruimtes ontmoeten bewoners elkaar. In Merwede worden niet alleen auto’s gedeeld, maar ook spullen, voorzieningen en diensten. Ook zal Merwede functioneren als proeftuin voor het nieuwe stedelijk leven. Daarom is in het ontwerp nadrukkelijk ruimte voor innovaties op het gebied van mobiliteit, energie, gezondheid, sociale duurzaamheid en milieu. Doel is het creëren van een gezonde, energieneutrale en klimaatbestendige stadswijk.’

Kantorengebied

Het te ontwikkelen terrein wordt nu nog gebruikt als een kantorengebied met 12 gebouwen, beter bekend als ‘Smart Business Park’. Veel steden zijn druk bezig met transformatie of nieuwbouw in gebieden die nu nog te boek staan als werklocaties. Zo is Amsterdam voornemens om 70.000 woningen in de haven te bouwen.

In 2015 schreef vakblad BT deze reportage over het Merwedegebied en de Omgevingswet. Het complete nummer teruglezen, kan door een digitale code op te vragen waarna u in kunt loggen via het vakbladenarchief.