De consortia waar het om gaat zijn Dura Vermeer en Arcadis, BPD Ontwikkeling, Lola Landscape Architects en Arup en tot slot Amvest, Urban-RD, Design Erick van Egeraat en Witteveen+Bos zij zullen strijden om het bouwen van het Floriadeterrein en de Floriade stadswijk Almere. Een vierde partij die zich had ingeschreven voor de Europese aanstelling is afgevallen. De consortia zijn geselecteerd op basis van geschiktheidseisen, financiële draagkracht en technische bekwaamheid.

Winy Maas

Winy Maas, medeoprichter van MVRDV, is de supervisor van Floriade 2022. Hij zal adviseren over de gemeenteraad vastgestelde gebiedsvisie Floriade Stadswijk en mede het winnende consortium kiezen. De voorstellen van de genoemde corsortia zullen worden getoetst op duurzaamheid, circulairiteit, energieneutraliteit en groene initiatieven.

De Floriade in Almere wordt in 2022 niet alleen een wereldtuinbouwtentoonstelling maar ook een nieuwe groene stadswijk. De Floriade krijgt in 2022 namelijk 600 huizen die instapklaar zijn en worden gerealiseerd door een van de bovengenoemde consortia. Het wordt één van de groenste en meest innovatieve stadswijk van Nederland. In dit plan staat de impact van bloemen, gezonde voeding en groene innovaties centraal. 

Geen lokale partijen

Onder de aanmeldingen waren geen lokale en regionale partijen, de gemeente hoopt echter dat deze in de gunningsfase alsnog een positie zullen veroveren door middel van samenwerking met een van de drie consortia. Begin mei zal de beoordeling plaatsvinden en zal één van de drie consortia worden gekozen.