Veel grote partijen hebben de regie in de strijd om de energietransitie, in Gelderland krijgen nu ook lokale initiatieven een kans. Energiecoöperaties kunnen namelijk subsidie aanvragen bij de provincie Gelderland, die één miljoen euro beschikbaar heeft gesteld voor deze subsidies. Deze energiecoöperaties bestaan uit tenminste vijftig personen die zijn aangesloten via lidmaatschap of aandelen.

Juist burgerinitiatieven kunnen een grote rol spelen bij het vergroten van de duurzame energie in Nederland. Door het gezamenlijke eigendom groeit de betrokkenheid en het draagvlak van de burgers, wat van groot belang is.

Bijna onmogelijk

Provinciebestuurder voor energietransitie Jan Jacob van Dijk stelt dat het voor lokale energiecoöperaties haast onmogelijk is om zelfstandig te starten omdat zij niet over een eigen vermogen beschikken. Daarom is het van groot belang dat de provincie bijdraagt aan de financiering van deze projecten.

Banken en andere investeerders zien namelijk geen brood in deze lokale energiecoöperaties omdat het onzeker is of de projecten slagen in hun ogen. Daarom is het idee van de provincie Gelderland dat deze lokale energiecoöperaties een lager rentepercentage krijgen (5% in plaats van de gebruikelijke 10%) waardoor de drempel om een dergelijk initiatief op te starten kleiner wordt.

Terugbetaling

Vijf jaar na de realisatie van het project moet de lening worden terugbetaald zodat de provincie kan investeren in andere projecten. Dit terugbetalen kan met de toekomstige opbrengsten van stroom of SDE+-subsidie. Provincie Gelderland kan naar verwachting met de afbetaalde leningen naar verloop van tijd andere projecten steunen.

Maar een van de eisen is wel dat het project van de initiatiefnemers niet in strijd is met het provinciale ruimtelijke beleid. Daarnaast moet het project voor 50% door particulieren worden gefinancierd en moet 50% van de particulieren zeggenschap hebben.