Het aandeel cv-ketels voor de verwarming van huizen is tanende. Vorig jaar lag het aandeel gasketels in de nieuwbouw nog boven de 45 procent. Voor woningen die dit jaar gebouwd worden, is dit aandeel gedaald tot iets onder de 40 procent.

Groei duurzame verwarmingssystemen

De terugloop van het aandeel gasketels wordt vooral opgevangen door de groei van warmtepompen en externe warmtelevering, zoals stadsverwarming. Met name appartementencomplexen worden steeds vaker aangesloten op een extern warmtenet. Voor de verwarming van grondgebonden woningen, zoals rijwoningen en vrijstaande woningen wordt daarentegen steeds vaker gekozen voor een warmtepomp.

Onderzoek

Deze trend wordt waargenomen bij analyse van de energieprestatieberekeningen die verplicht moeten worden opgesteld voor de bouwaanvraag van nieuwbouwwoningen. In deze berekening staat gedetailleerd aangegeven hoe goed de woning is geïsoleerd en hoe de woning wordt verwarmd. In 95 procent van de gevallen stelt de bouw- en installatiesector deze berekening op met gespecialiseerde software van DGMR of Uniec 2. De informatie uit deze berekeningen is opgenomen in Bouwtrend.