Naast de ontwikkelaars van de NEPROM hebben ook ander partijen waaronder de IVBN (grote beleggers) kritisch gereageerd op enkele aanbevelingen, waaronder het advies om naast de sociale huur ook middenhuurwoningen door het rijk te laten reguleren.

De marktpartijen wijzen er op dat die ingreep de nieuwbouwproductie ernstig zal raken en dat daardoor juist minder woningen op de markt zullen komen.

In het afgelopen jaar hebben gemeenten, marktpartijen en corporaties onder leiding van Van Gijzel op lokaal niveau gewerkt aan het vergroten van het aanbod aan middenhuur. Op veel plaatsen heeft dat overleg volgens de NEPROM vruchten afgeworpen en hebben marktpartijen en gemeenten de handen ineen geslagen om de woningproductie verder aan te jagen en om een substantieel deel daarvan in de vorm van middenhuurwoningen te realiseren.

De huidige regelgeving blijkt partijen voldoende basis te bieden om tot vrijwillige afspraken te komen over het vergroten van het aandeel middenhuur', aldus de NEPROM in een nieuwsbrief van vandaag.