CBS BV kocht het pand en de grond in 2014 van het Rijksvastgoedbedrijf om er een duurzame, groene en kindvriendelijke wijk met circa 230 woningen en appartementen te realiseren.

Jarenlang was het kantoorgebouw van het Centraal Bureau voor de Statistiek met ruim 60.000 vierkante meter het grootste leegstaande kantoorgebouw van Nederland. Binnenkort wordt het duurzaam ontmanteld, op de onderliggende kelder na. Deze wordt ingericht als stallingsgarage voor de duurzame wijk.

Park 070

De nieuwe wijk gaat Park 070 heten en ligt nabij het stadscentrum van Den Haag en grenst aan Park 't Loo in Voorburg. Het plan voor de woonwijk is volgens de ontwikkelcombinatie in nauw overleg met de omwonenden en andere stakeholders gemaakt.
 
Chris Schouten van Schouten: 'Park 070 wordt gebouwd op een plek die tussen Voorburg en Den Haag ligt ingeklemd. Bij transformatie van dit type binnenstedelijk gebied, is het gebruikelijk de omwonenden te betrekken. Zij hebben jarenlang tegen de leegstaande kantoorkolos aangekeken. Het is belangrijk dat mensen die de locatie kennen, kunnen meedenken over de nieuwe plannen.'

Geen gas

Regiodirecteur Zuid-West Patrick Joosen bij BPD: 'De komende maanden wordt het CBS-gebouw duurzaam ontmanteld. Enkele bouwmaterialen die tijdens de ontmanteling beschikbaar komen, worden hergebruikt in de nieuwe woonwijk. De kunst uit het gebouw krijgt ook een nieuwe bestemming. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van duurzame energie. Zo krijgen de woningen geen gasaansluiting. De nieuwe wijk is autoluw, kinderen kunnen veilig buitenspelen in de collectieve binnentuinen. Ook in de gevarieerde, moderne architectuur speelt duurzaamheid een grote rol.'

Het oude kantoor van het Centraal Bureau voor de Statistiek in Rijswijk langs het spoor maakt definitief plaats voor een duurzame woonwijk.

Impressie Park 070 bij avond. Bron: BPD/Schouten