Het kennisniveau op het gebied van duurzaamheid mag dan hoog zijn, slechts 33% vindt duurzaamheid ook daadwerkelijk belangrijker dan betaalbaarheid. De beschikbaarheid van voldoende woningen wordt door corporaties ook belangrijker gevonden dan de duurzaamheidsambities en bij slechts 14% van de corporaties is duurzaamheid het belangrijkste thema binnen het totale beleid. Wel vinden de corporaties dat zij de belangrijkste externe partijen voldoende tot zeer intensief bij hun duurzaamheidsbeleid betrekken.

Daaronder vallen de gemeente (79%), bewoners (70%) en netbeheerders (71%). Tenslotte is een bekend ‘probleem’ in de corporatiesector het overschot aan liquiditeit waarvoor een doelmatige bestemming gevonden dient te worden. Die bestemming zit vooralsnog meer in het betaalbaar en beschikbaar maken van wonen dan in het verduurzamen.

Passend verhuren

Sinds 2016 moeten corporaties volgens de nieuwe Woningwet hun woningen volgens nieuwe regels verhuren. Voor iedere huurder geldt dat de huur bij het inkomen moet passen. Dit zogenaamde passend toewijzen leidt tot ongewenste neveneffecten waardoor op termijn het risico van gettovorming in Nederland ontstaat, concludeerde Corporatie NL eerder al.

Het is dan ook de wens om daarvoor in de plaats ‘passend verhuren’ in te voeren dat ook rekening houdt met andere factoren dan alleen inkomen. In het onderzoek geeft 67% van de corporaties aan dat ook de energierekening daarbij een rol dienen te spelen, omdat dit een groot deel van woonlasten uitmaakt.

Meer artikelen over de energietransitie, leest u hier