Ollongren ziet een nog groter woningtekort op ons afkomen als er niets gebeurt. 'Er moet meer bij, anders wordt het echt heel erg knellen', zegt de D66-bewindsvrouw in De Telegraaf. Ze spreekt de hoop uit dat gemeenten en provincies 'lef' zullen tonen en ook aan de stadsgrenzen aan de slag gaan.

Huurhuis helpt koopwoning

Ollongren merkt dat bestuurders vooral binnen de stadsgrenzen bouwen. Het moet volgens Ollongren allebei, én binnenstedelijk én in het groen. Ze geeft in de krant aan wel wil wel 'zorgvuldig' te willen zijn. 'We gaan heus niet al het groen volbouwen, maar we zullen iets moeten verzinnen. We krijgen niet iedereen binnen de nu getekende lijntjes.'