West 8, bureau voor stedenbouw en landschapsarchitectuur, ondersteunt de UvA hierbij met het ontwikkelen van een strategisch masterplan. Het strategische masterplan moet de ideale situatie voor het gebied gaan beschrijven, met voldoende ruimte voor onderwijs en onderzoek en UvAgerelateerde functies, met aandacht voor leefbaarheid en duurzaamheid. Eén van de uitgangspunten hierbij is de bouw van de nieuwe Universiteitsbibliotheek, die in 2021 haar deuren opent op het Binnengasthuisterrein.

Integrale gebiedsontwikkeling 

'De huidige ontwikkelingen en de wensen van de diverse gebruikers vereisen het opnieuw inrichten van de openbare ruimte, het renoveren van onze gebouwen en een dynamisch leef- en beheerplan', aldus Cees van der Wolf, directeur UvA HuisvestingsOntwikkeling. 'Het masterplan vormt de basis om van de campus een voorbeeld te maken van integrale gebiedsontwikkeling en beheer. Waar studenten, medewerkers, bewoners, ondernemers en bezoekers kunnen studeren, werken, wonen en elkaar ontmoeten. De gemeente Amsterdam en de UvA werken nauw samen bij de ontwikkeling van het universiteitskwartier en zullen daarover binnenkort afspraken in een convenant vastleggen.'

West 8 werkt tot eind juni 2018 aan het strategisch masterplan voor de campus. In deze periode zal er breed draagvlak worden gezocht om tot uitgangspunten voor het gebied te komen bij zowel de gebruikers van de UvA, omwonenden en de gemeente. Daarna blijft Adriaan Geuze van West 8 aangesteld als supervisor en bewaakt daarmee de uitgangspunten vanuit het masterplan bij de toekomstige ontwikkelingen binnen het gebied. Geuze: 'In dit historische en gelaagde gebied kan een unieke identiteit ontstaan met een typisch Amsterdamse menging van universiteit, wonen en werken. Het is belangrijk om eerst het geheel te overzien alvorens te gaan werken aan de deelopgaves.'