Binnen een blockchain wordt een keten gemaakt van unieke transacties, dit gebeurt zonder de bekende centrale autoriteit en zonder tussenpersonen. Hierdoor zijn transacties (dus niet alleen betalingen, maar ook allerlei data) op een standaard manier vastgelegd met alle daarbij horende voorafgaande transacties. Deze data zijn binnen een  groot decentraal netwerk dus niet op één grote computer vastgelegd en terug te vinden (met de nodige beveiliging, encryptie, autorisatie etc.). Het is een ‘peer-to-peer’-decentraal model. Het democratiseert het ware betalings- en dataverkeer.

Wanneer kan je blockchain gebruiken?
Blockchain is niet een panacee, niet de ultieme oplossing in alle gevallen. Vaak volstaan conventionele systemen en oplossingen. Over het algemeen komt blockchain om de hoek kijken als:

  • er grote aantallen partijen een rol spelen op diverse niveaus
  • er veel transacties plaatsvinden
  • er tussen partijen en op een tijdschaal veel afhankelijkheden zijn
  • complexiteit en schaal groot zijn
  • veiligheid en integriteit van groot belang zijn
  • een markt ‘rijp is voor de slacht’: inefficiënt, lage kwaliteit, onnodig hoge kosten, overbodige tussenschakels en met een toenemende druk van nieuwe toetreders/disruptors.

7x de auto en de blockchain

Het is niet zo zinvol om blockchain te gebruiken om het bestaande iets te verbeteren. Deze opmerking lijkt logisch, maar blockchain dwingt je om te vernieuwen en buiten de traditionele patronen te denken. Als de auto een ‘software driven machine’ wordt, als het draait om intelligente services, om data en informatie, dan gaat alles schuiven.

1. Voertuigregistratie

Voertuigen registreren en overschrijven kan makkelijk via blockchain. In veel landen is dit een complex, tijdrovend en inefficiënt proces. Via blockchain kan je gegevens eenduidig vastleggen en verifiëren. Ook bestrijding van fraude en diefstal wordt makkelijker.

2. Verkoop en onderhoud

Dit proces kan worden vereenvoudigd, maar de betrouwbaarheid en transparantie kunnen sterk toenemen. Bedenk dat alle relevante voertuigdata compleet, eenduidig en betrouwbaar beschikbaar zijn: gebruik, verbruik, onderhoud, eventuele aanrijdingen,terugroepacties in het verleden, gebruikte onderdelen, uitgevoerde testen/analyses, software-updates. Start-up CarVertical haalde bijvoorbeeld binnen een maand 20 miljoen dollar op voor de ontwikkeling van een applicatie die blockchain inzet voor het vastleggen van dit soort gegevens.

3. De e-wallet

Een auto kan worden uitgerust met een eigen portemonnee. Van daaruit kunnen allerlei betalingen worden gedaan, denk aan parkeren, opladen, tol. Vaak gaat het om micro-transacties zoals het in kleine porties opladen via inductie (op een parkeerplek, voor het stoplicht etc.). Via deze “wallet” kan de auto ook inkomsten genereren, denk aan het afrekenen voor het gebruik van een auto in een sharing-constructie (B2C of P2P). Je kunt (kleine) betalingen doen voor de aanschaf van extra services in je auto of betalen voor gebruik ervan. Connectiviteit van de auto zet de deur open voor allerlei diensten die vaak niets meer te maken hebben met de auto op zich.

4. Financiering

Grote aantallen auto’s worden gefinancierd. Voor een autofabrikant is dat commercieel gezien een interessante activiteit, maar de aantallen auto’s en de hoeveelheid betalingen/transacties zijn gigantisch. Een complex proces waar ook nog eens de banken bij zijn betrokken. Als banken
meer blockchaintechnologie gaan gebruiken, dan zullen grote zakelijke klanten dus ook die weg moeten gaan bewandelen.

5. Verzekering

Met blockchain worden verschillende stappen in het proces eenvoudiger. Denk aan verificatie van het object en de verzekeringnemer, data over het gebruik van de auto, risico-inschatting en acceptatie, afhandeling van de claim en afwikkeling inclusief schadeherstel. Maar er wordt ook gewerkt aan automatische schademeldingen en afwikkeling, fraudebestrijding en pay as you drive-verzekeringen.

6. Klantrelatie

Wanneer de verschuiving van bezit naar gebruik doorzet, dan is de relatie tussen auto en eigenaar weg. Het gaat dan om de gebruiker, de klant. Blockchain kan helpen met het aangaan en onderhouden van een individuele klantrelatie. Er kan rekening worden gehouden met specifieke klantvoorkeuren (welke auto, welke muziek, instelling van airco etc.) en financiële transacties met die klant kunnen eenvoudig worden verwerkt (zie ook die E-wallet).  De klant heeft dan in de chain een eigen uniek profiel waarin al zijn persoonsgegevens, maar ook persoonlijke voorkeuren worden vastgelegd.

7. Merkbescherming

Voor alle spelers in de keten (fabrikant, import, dealer etc.) is gebruik van originele onderdelen cruciaal. Commercieel gezien maar ook ter bescherming van kwaliteit van het merk of bij de afwikkeling van garantie en claims. Via blockchain is het eenvoudiger op onderdeelniveau de historie na te gaan van onderdeelproductie, assemblage en montage bij onderhoud.

Blockchain technologie is een feit

Het blijft een lastig en technisch onderwerp, maar de impact zal groot zijn. Vooral als we ons realiseren dat het minder om de auto als object gaat, maar meer om services, om mobiliteit in brede zin, om connectiviteit en communicatie, om data en de waarde daarvan. Blockchain-technologie raakt precies die kern: communicatie, data en waarde. Geen ontkomen aan.

Hans Groenhuijsen
Advies in automotive en mobiliteit