Amsterdam maakt grote brexit-klapper met binnenhalen Europees Geneesmiddelenbureau kopten we vorige maand. Dat succes lijkt naar meer te smaken. Eric van der Burg, wethouder Grondzaken: 'Nu het Nederland en Amsterdam economisch voor de wind gaat is er sprake van een groeiende vraag naar kantoren, met name op locaties die goed bereikbaar zijn met OV. Aan de ene kant is er schaarste aan goede en bereikbare kantoren op specifieke locaties, aan de andere kant is de leegstand van kantoren in Amsterdam nog niet helemaal verdwenen. Vraag en aanbod op de kantorenmarkt sluiten onvoldoende op elkaar aan. Daar gaan we met twee tenders per jaar iets aan doen.'

Kantorenstrategie

In de recent vastgestelde Kantorenstrategie van de gemeente Amsterdam is deze veranderende behoefte op de kantorenmarkt geconstateerd. Er wordt daarom, binnen de afspraken met de andere gemeenten van de Metropoolregio Amsterdam, ruimte geboden voor groei op locaties waar vraag naar is. Tegelijkertijd blijft de gemeente zich sterk inzetten op transformatie en leegstandsaanpak van kantoren die niet voldoen aan de huidige standaarden of die niet op de juiste plek staan.  

Naast het uitschrijven van de tenders wil het college van Amsterdam een signaal aan marktpartijen geven dat de komende jaren onder andere door de Brexit en de snelle groei van bedrijven in Amsterdam er naast woningbouw ook behoefte is aan het bouwen van nieuwe kantoren op gewilde locaties.

Vestigingsklimaat 

Het gebrek aan goede kantoorruimte op de juiste plek is één van de beperkende factoren voor het vestigingsklimaat van Amsterdam. Door de komende jaren op goed bereikbare locaties kantoorontwikkeling in de markt te zetten kan Amsterdam haar rol als werkgebied voor de metropoolregio blijven vervullen.