Maar liefst 97 procent van de mensen die sterke buurtbinding (of: sociale cohesie) voelen, zijn ook tevreden met hun leven. Bij mensen die lage sociale cohesie ervaren in hun buurt is dit 69 procent. Als mensen overlast ervaren in hun buurt, bijvoorbeeld door lawaai of stank, zeggen zij juist minder vaak dat ze tevreden zijn met het leven. De sociale- en fysieke woonomgeving kan positief of negatief inwerken op de mate van tevredenheid.

Kenmerken van woning hebben ook invloed

Kenmerken van de woning zijn eveneens van invloed op de tevredenheid over het leven, zij het minder sterk dan kenmerken van de woonomgeving. Van de mensen die tevreden zijn met hun woning, gaf 94 procent in 2015 aan content te zijn met hun leven. Voor personen die ontevreden zijn met hun woning was dat 69 procent.

Bewoners van een vrijstaand huis zijn vaker tevreden dan mensen met een etagewoning, namelijk 97 tegen 88 procent. Personen met een hoek- of tussenwoning zitten hier qua tevredenheid tussenin. Dit ervaren verschil in satisfactie over het leven kan volgens het CBS niet worden toegeschreven aan andere kenmerken van de woning, zoals woninggrootte, -waarde, koop- of huurwoning. En ook niet aan kenmerken als huishoudensinkomen of onderwijsniveau van de bewoner.

CBS-methodiek

Maar het CBS onderkent dat tevredenheid over het leven van meer afhangt dan woonomgeving en woning. Gezondheid is vanzelfsprekend ook een bepalende factor, of sociale relaties. Het CBS wil met de cijfers laten zien dat woonomgeving en woning óók een grote rol spelen. Overigens valt aan de hand van dit onderzoek niet uit te sluiten dat mensen die tevreden zijn met het leven in het algemeen positiever zijn ingesteld, en mogelijk daardoor ook vaker tevreden zijn met de woning of woonomgeving en andere facetten van het leven.