Maar toen ik het las, kreeg ik het gevoel alsof de tijd had stilgestaan. De NOVI-opgaven gaan over de vragen van nu – milieu en economie – maar doen dat zonder de belangrijkste verandering te benoemen: internet. Nou ja, de woorden internet en smart staan wel in het stuk, maar het gaat dan over de buitenwereld, niet over de ruimtelijke ordening zelf. Internet verandert volgens het rapport de manier waarop we communiceren, de industrie, het verkeer en de samenleving, maar niet het onderwerp van het stuk: de Nationale Omgeving. Noch bij de trends, noch bij de opgaven speelt internet een grote rol in het stuk.

En dat is raar.

Want juist internet is de enige echte trend van dit moment. Milieu, economie, de kloof tussen arm en rijk, het is van alle tijden. En het is een politieke keuze hoe we daarmee omgaan. Dan weer een beetje meer kloof, beetje minder milieu. Of andersom. Maar de manier waarop internet onze steden, dorpen en de rest van ons land verandert, dat is een vraag die nú actueel is. Waar we nu een antwoord op moeten geven. En de verandering is gigantisch, want door internet maakt het niet meer uit waar we zijn. Dit is de grootste ruimtelijke vraag in eeuwen. Dit is dé trend, de gamechanger. En de opgave is om daar mee om te gaan. Politici, of ze nu op het Binnenhof werken bij het gemeentehuis, moeten dat weten, snappen en een mening over hebben. En dat moet nu.

Jan-Willem Wesselink, teamlid Future City

Meer lezen over hoe de smart city begint bij de stad? Bestel gratis het Future City Magazine.