Naast de reputatie van de arbeidersmigranten uit Midden- en Oost-Europa als harde werkers hebben ze ook en reputatie als grote drinkers. Dit heeft in het verleden tot problemen geleid tussen arbeidsmigranten en de lokale bevolking.

In de regio Noord-Limburg maken arbeidsmigranten acht procent van de beroepsbevolking uit. Er is volop werk voor deze mensen in de techniek, logistiek en de agrarische sector. De aanwezigheid van arbeidsmigranten verzacht de huidige bevolkingskrimp in de regio. Maar huisvesting voor deze werknemers is altijd een probleem gebleken. De aantrekkende economie maakt het probleem nijpender.

Not in my backyard

Gemeenten in Noord-Limburg besloten in 2014 de woonopvang van arbeidsmigranten in recreatieparken af te bouwen. Gemeenten beschouwen de parken als niet geschikt voor huisvesting. Daarom werd er gekeken naar andere woonvormen, zoals in reguliere woonwijken. Maar de beleidsmakers stuitten bij hun zoektocht op weerstand van de lokale bevolking. Die zijn inmiddels gewend aan aanwezigheid van arbeidsmigranten, maar wat betreft huisvesting geldt: not in my backyard. Ergens anders graag.

Overvolle hotels

De urgentie van het huisvestingsvraagstuk neemt ondertussen alleen maar toe. Hotels waar seizoenarbeiders verblijven, zitten overvol. Hier wonen alleen de short-stayers, die volgens regels van de Provincie Limburg niet in aanmerking komen voor reguliere huisvesting. ‘Deze groep zal de komende jaren alleen maar groeien’, zegt Frank van Gool, CEO van OTTO Work Force, een bedrijf dat 4.000 arbeidsmigranten in dienst heeft. Met een aantal andere Limburgse werkgevers luidt hij de noodklok over het te verwachten tekort aan huisvesting.

De long-stayers kunnen wel terecht op de reguliere woningmarkt. In het verleden bestond die groep voornamelijk uit Polen, maar door een sterkere economie in hun thuisland, komen zij nu in kleinere getalen naar Nederland. De grote opgave ligt dus bij de huisvesting van de short-stayers.

Taskforce

Een taskforce van Noord-Limburgse gemeenten gaat nu onderzoeken of tijdelijke arbeidsmigranten op bedrijventerreinen kunnen worden gehuisvest. En dat de woonkwaliteit beter wordt dan in de recreatieparken. Ook gaat de taskforce kijken of arbeidsmigranten kunnen samenwonen met andere doelgroepen die tijdelijke woningen zoeken: vluchtelingen met een verblijfvergunning en studenten. Het is nog niet bekend wanneer de taskforce met de eerste resultaten naar buiten komt.