Op het centrum kunnen jonge bedrijven samen met AkzoNobel nieuwe toepassingen en producten in de chemie ontwikkelen en opschalen. Bedrijven, kennisinstellingen, (startende) ondernemers, investeerders en studenten krijgen toegang tot een werkomgeving die onder meer bestaat uit een groot kennis- en bedrijvennetwerk, speciale onderzoeksfaciliteiten, zoals het unieke veiligheidslaboratorium, het analytisch lab, proeffabrieken met mogelijkheden om productie op te schalen en onderwijs- en trainingsvoorzieningen.

De opening van het innovatiecentrum brengt nieuwe bedrijven naar Deventer en draagt bij aan diversiteit in werkgelegenheid van plantoperators en laboratoriumanalisten tot technologen en chemici. Eind 2025 moet het centrum onderdak bieden aan circa 300 kennisintensieve medewerkers en 50 gebruikers in de sfeer van training en educatie. Dit is exclusief de al aanwezige 315 medewerkers van AkzoNobel. Samen met de indirecte werkgelegenheid in bijvoorbeeld toelevering en dienstverlening komt dit neer op meer dan duizend arbeidsplaatsen in 2025.

Peter Nieuwenhuizen, Global RD&I Director van AkzoNobel Specialty Chemicals: 'We versterken onze banden met Deventer en creëren bovendien samen een innovatief centrum van bedrijven en kennisinstellingen. Open innovatie is een essentieel onderdeel van de strategie van Specialty Chemicals om onze groei- en duurzaamheidsdoelstellingen te halen. Door kennisuitwisseling komen wij en andere bedrijven, start-ups en kennisinstellingen samen sneller tot baanbrekende chemtech innovaties en nieuwe toepassingen in highly demanding chemistry.'

Het centrum wordt breed ondersteund door het lokale en regionale bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen, de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) en de Topsector Chemie. Het centrum is nu nog bekend onder de werknaam van DOIC. De partijen verwachten in begin 2018 de definitieve naam bekend te maken. De locatie aan de A1 heeft als één van de weinige in Nederland een bestemmingsplan dat het voor bedrijven mogelijk maakt om een geschikte milieuvergunning aan te vragen.

Eddy van Hijum, Gedeputeerde Economie van provincie Overijssel: 'Deze internationale hotspot biedt laagdrempelige toegang tot kennis en faciliteiten die voor veel bedrijven, startups en studenten normaliter niet toegankelijk zijn. Dit geeft hen de stimulans om te innoveren en nieuwe producten en processen op de markt te brengen. Het centrum draagt zo bij aan het creëren, aantrekken en behouden van kennisintensieve bedrijvigheid en werkgelegenheid op alle opleidingsniveaus.'

In het komende nummer van BT wordt meer aandacht besteed aan innovatieve clusters in Nederland. Dit nummer kunt u vanaf februari online inzien, vraag hier alvast uw digitale code op om het blad gratis in te zien.