In het afgelopen jaren zijn vele varianten voor de herinrichting van het kruispunt Wilhelminakade/Prinsesseweg in Groningen onderzocht, schrijft het CROW-Fietsberaad op haar site. Dat kruispunt werd door weggebruikers en omwonenden als onoverzichtelijk en onveilig ervaren. Er komen verschillende verkeersstromen samen via verschillende wegprofielen. En bovendien ligt een fietsroute op het Jaagpad dat over de kruising loopt.

De keus ging tussen een shared space oplossing of een fietsrotonde. Groningen koos voor het laatste. De fietsrotonde is, aldus de ontwerpers, als het ware bovenop de kruising voor gemotoriseerd verkeer gelegd.

Volgens het CROW-Fietsberaad is het waarschijnlijk de eerste fietsrotonde van dit type, in ieder geval in Noord Nederland. In Zwolle is in 2013 een fietsrotonde gerealiseerd als oplossing voor de kruising van een hoofdfietsroute met een hoofdautoroute. De fietsrotonde is daar gebouwd op een weg waar auto’s alleen rechtdoor kunnen rijden, zodat fietsers makkelijker kunnen oversteken.

(bron: CROW-Fietsberaad)