Ministers Bijleveld (CDA) en Van Nieuwenhuizen (VVD) hebben drie weken om de schriftelijke vragen van het CDA Kamerlid te beantwoorden. Indien nodig, kunnen ze extra tijd vragen. 

Commandant der Strijdkrachten (CDS) Rob Bauer claimde in november op het NG Infratrends Congres dat de huidige Nederlandse infrastructuur zich niet meer leent voor het CDA Kamerlid Hanke Bruins Slot wil dat minister van Defensie Ank Bijleveld (CDA) ‘infrastructurele knelpunten’ voor militair transport in kaart brengttransport van zwaar militair materiaal. Voorafgaand aan het congres zei de CDS in een vraaggesprek met vakblad NG Infra/Stadszaken dat dit 'ten koste gaat van de snelheid waarmee troepen kunnen verplaatsen' en dat dit daarom 'een potentieel risico voor onze nationale veiligheid' is.

Of plastischer geformuleerd uit de mond van de hoogste militaire baas: 'Geen brug is tegenwoordig nog berekend op het dragen van een tank.'

The Post Online meldde vandaag dat CDA Kamerlid Hanke Bruins Slot door de publicatie op Stadszaken gealarmeerd is geraakt en om nadere toelichting heeft gevraagd bij de verantwoordelijke ministers.

'Unieke logistieke capaciteit'

Bruins Slot wil ook weten of de Rotterdamse haven voldoende is toegerust voor de aanvoer van grote hoeveelheden zwaar militair materieel naar het Europese vasteland. De christen-democraat vindt dat een ‘militair Schengengebied’ beter tot zijn recht komt als niet alleen technische en bureaucratische, maar ook fysieke obstakels voor grensoverschrijdend militair transport worden weggenomen. Bruins Slot wil dat Bijleveld daar werk van maakt.

In een artikel in NRC-handelsblad naar aanleiding van het eerder aangehaalde optreden van Bauer, wimpelt een woordvoerder van Rijkswaterstaat – onze nationale wegbeheerder – de zorgen van Bauer weg. Op de vraag 'loopt het leger echt vast' antwoordt de woordvoerder: 'Onze bruggen kunnen het gewicht van een tank plus dieplader – uitgaande van rond de honderd ton – dragen. Transporten tot honderd ton vereisen geen specifieke ontheffing. Boven de honderd ton is er een ontheffing nodig'. En: 'Het komt geregeld voor dat we transporten tot boven de tweehonderd ton toestaan. Met onze havens en goede spoor- en wegennet biedt Nederland de NAVO een unieke logistieke capaciteit om snel grote hoeveelheden militair materieel te verplaatsen.'

De CDS benadrukte echter dat het niet alleen om fysieke capaciteit gaat. Bauer op Stadszaken: 'Spoorinfrastructuur is door privatiseringen versnipperd en daardoor zelden terstond beschikbaar. Dat gaat ten koste van de snelheid waarmee we troepen kunnen verplaatsen en is daarom een potentieel risico voor onze nationale veiligheid'. Je bent als defensie een partij tussen de vele partijen, of je het nu leuk vindt of niet.’

Jan Jager