Nadat Milieudefensie de staat met een kort geding op de voeten kreeg rondom haar luchtkwaliteitsplan, vangt ze in een bodemprocedure bot bij de rechter

Bodemzaak luchtkwaliteit strandt bij rechter

Nadat Milieudefensie de Nederlandse staat met een kort geding eerder succesvol op de knieën kreeg rondom haar luchtkwaliteitsplan, vangt ze in een bodemprocedure bot bij de rechter.

De milieuorganisatie eiste - samen met andere organisaties en individuele personen - dat de staat meer moet doen tegen luchtvervuiling en dat momenteel het mensenrecht op gezondheid wordt geschonden. De rechtbank in Den Haag oordeelde vandaag echter in het voordeel van de staat.

De staat moet verplichtingen uit de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voor luchtkwaliteit naleven. Die zijn vastgelegd in zogenaamde WHO-richtwaarden. Maar de rechter oordeelde vandaag dat de staat niet nu al of op korte termijn al aan de WHO-richtwaarden moet voldoen.

Daarentegen erkent de overheid dat de lucht niet overal aan de Europese richtlijnen voldoet, ofschoon de luchtkwaliteit de afgelopen decennia enorm is verbeterd. Volgens de milieuorganisatie gaat het niet snel genoeg. 

De rechtbank komt met bovenstaande uitspraak tot een ander oordeel dan bij het kort geding van afgelopen september (zie onder). Toen bepaalde de rechter dat de staat een luchtkwaliteitsplan moest opstellen dat aan de regels voldoet. Het toenmalig demissionaire kabinet beloofde toen de plannen om de luchtkwaliteit te verbeteren te versnellen.   

Het plan dat vervolgens door de staat werd gepresenteerd, schiet volgens Milieudefensie echter tekort. 

De app van Stadszaken is gratis te downloaden via de Google Play Store en de App Store van Apple. Met de app heb je nieuws, opiniestukken en achtergrondverhalen over de fysieke inrichting van Nederland in een vloek en een zucht op het scherm van je smartphone of tablet. Een must-have voor de RO-professional en de liefhebbers van stedelijke en ruimtelijke trends.
Dit bericht delen via:

Gerelateerde artikelen