Ze ondergraven hiermee haar eigen lezenswaardige publicatie en terechte pleidooien veel meer te investeren en focussen op duurzame verstedelijking en aanpak overbewinkeling.

Helaas zie ik met deze actie paralellen met de mislukte kantorentop die ondanks prima ambities en acties ook strandde op een heilig huisje; in dit geval het sloopfonds. Het mislukken van de kantorentop is verbloemd door het economisch herstel, de fors aangetrokken woningmarkt en de aandacht voor duurzame verstedelijking. In de pers werd de Retailagenda meteen weggezet als een praatcircus. 

Hetzelfde geldt voor het diskwalificeren van de retailagenda vanwege de streefwaarde dat het aantal winkelmeters met 20 procent terug moet. Dit percentage is puur een optelsom op basis van bekende cijfers dat ook in Europese context het aantal winkel meters per Nederlander erg hoog ligt en geldt natuurlijk niet voor alle steden en regio's. In extreme situaties als Amsterdam moet er eerder wat bijkomen terwijl in sommige krimpende delen van het land wellicht wel 30 tot 40 procent winkelmeters moeten verdwijnen.

Dergelijke gemakzuchtige journalistiek doet geen recht aan de cultuuromslag en andere manier van werken die gaande is in Retailland. Met name buiten de sterke top 20 binnensteden en in het bijzonder de middelgrote centra heeft de Retailagenda een bijdrage geleverd dat de focus niet langer ligt op meer winkels en nieuwbouw, maar op het compacter en vitaler maken van centra en winkelgebieden.

Kijk in deze regio alleen al naar de recente plannen en acties in Oss, Waalwijk, Oosterhout, Bergen op Zoom, Roosendaal, Venray en Roermond. Of kijk naar de provinciale Drentse subsidies voor compacter maken van Emmen, Coevorden, Hoogeveen, Beilen en Meppel en terecht bevriezen van acties in Assen ivm perifere retaildromerij. Daarnaast pakken de provincies stevig de regie te komen tot verduurzaming van de winkelmarkt en betere regionale afstemming tussen vraag en aanbod van retailmeters.

De onafhankelijke retailadviescommissies van Zuid- en Noord-Holland en Noord-Brabant doen nu al haar ontnuchterende en objectiverende werk. Uitdaging voor de nieuwe colleges van B&W en regionale samenwerking in de nieuwe bestuursperiode is koersvast te blijven werken aan meer compacte en vitale centra. Grootste risico is vanwege de hoogconjunctuur weer over te gaan op pre crisis gedrag en de focus te eenzijdig lokaal te leggen op het toevoegen van meer nieuwe winkelmeters als impuls voor centra en op het dichtrekenen van grondexploitaties. Dit terwijl de uitdaging juist ligt op het omgaan met de transitie van centra en ook winkelgebieden als 'place to buy' naar 'places to meet and be'.