De IVBN is sinds de start pakweg vier jaar terug betrokken geweest bij de Retailagenda. Het doel van de Retailagenda is om via een gezamenlijke inspanning van het Ministerie van Economische Zaken en andere stakeholders een kansrijk perspectief voor de Nederlandse retailsector te maken, die gedeeltelijk gereisterd wordt door leegstand en verouderde winkelconcepten.

'Samenwerking met de retailers is noodzakelijk en investeringen van zowel de eigenaar als vanuit retailers moeten worden gestimuleerd', schrijft de IVBN in een persbericht. 'Het Nederlandse huurrecht winkelruimte klemt echter voor eigenaren en beschermt onnodig ook het midden- en het grootbedrijf, die een dominante positie hebben in de retailmarkt'.

In januari van dit jaar weigerde Detailhandel Nederland volgens IVBN een convenant te tekenen waarmee stappen zouden worden gezet richting een flexibilisering van de huurmarkt. 'Door die weigering worden investeringen van vastgoedeigenaren niet gestimuleerd en zeker niet beter beschermd', aldus IVBN.

Guido van Woerkom, voorzitter van Detailhandel Nederland zegt in het FD verbaasd en verrast te zijn over het vertrek van de IVBN. 'Wij wilden gezamenlijk een analyse maken van hoe die huurmarkt functioneert. We zaten nog midden in de besprekingen over hoe dat onderzoek eruit moest zien, voordat de IVBN wegliep', aldus Van Woerkom in het FD.

De IVBN ziet echter geen heil in de richting die dat onderzoek op gaat. Het zou 'te veel een richting op sturen' en 'te weinig een open blik hebben' zegt Frank van Blokland, directeur van IVBN, in het FD.

Ook Marijke van Hees, voorzitter van de Retailagenda benadrukt in die krant dat de partijen nog in gesprek waren over de vervolgaanpak van de huurmarkt. 'Ook voor IVBN is er juist alle gelegenheid om hier in breng in te leveren. Ik nodig alle partners dan ook van harte uit om ideeën en alternatieven in te brengen.'

Wat de vastgoedbeleggers volgens Van Blokland ook steekt, is dat EZK volgens hem van de beleggers vraagt om transparant te zijn over de huren, maar dat retailers op hun beurt niet transparant zouden hoeven te zijn over de omzet die ze maken. 'Ook voor ons kwamen talloze faillissementen als een totale verrassing. Voordat wij besluiten om te investeren in een pand, willen we wel weten hoe het met een huurder gaat.'

Volgens Van Woerkom is Detailhandel Nederland niet bij voorbaat tegen meer flexibele huren. 'Maar we willen wel eerst weten of het het juiste medicijn is voor het probleem. In Frankrijk en België werken ze met flexibele huren maar het gaat daar echt niet beter.'

Lees ook het interview met Marijke van Hees, voorzitter Retailagenda: 'Ruimtelijke ingrepen in het winkelaanbod onvermijdelijk' en meer retail-verhalen in ons dossier retail