'Stad moet bouwdepot van morgen worden'

Zes circulaire verdienmodellen voor de vastgoedsector

De bouw- en sloopsector is grootverbruiker als het gaat om grondstoffen en energie. Volgens het Rijk moet Nederland in 2050 volledig circulair zijn. Om dit te bereiken moet de sector zelf op de schop. De ABN AMRO-bank presenteert zes businessmodellen om de circulaire economie te stimuleren. 

Volgens het Rijksbrede programma Circulaire Economie 'Nederland circulair in 2050' moet Nederland in 2050 volledig circulair zijn. Hierin is een grote rol weggelegd voor de bouw- en sloopsector. De branche is namelijk verantwoordelijk voor 50 procent van het totale Nederlandse grondstoffenverbruik, 40 procent van het totale energieverbruik en 30 procent van het waterverbruik. Daarnaast is naar schatting 40 procent van al het afval bouwgerelateerd. Kortom, vies is de sector zeker. 

Dit moet anders vindt de ABN AMRO. ‘De stad moet het bouwdepot worden voor morgen’, aldus Petran van Heel, sector banker Bouw bij ABN AMRO. De bank zet actief in op het bereiken van de circulaire ambities van het Rijk. Dit jaar opende de ABN AMRO de deuren van 's werelds eerste circulaire paviljoen CIRCL. In 2020 wil de bank 1 miljoen ton CO2 uitstoot hebben bespaard door de komende jaren tot 1 miljard euro aan circulaire bedrijfsmiddelen te financieren. Op het BT event 'The Next Economy' presenteerde de bank 6 circulaire verdienmodellen gebaseerd op het ABN AMRO rapport Alles van Waarde - Circulariteit door sectoren heen

1. Circulaire inputs - creatie van circulaire grondstoffen

Dit verdienmodel is gebaseed op het vinden of creëeren van grondstoffen die volledig hernieuwbaar, biologisch afbreekbaar of herbruikbaar zijn. Bedrijven verdienen hun geld met de ontwikkeling van dit soort grondstoffen. Van Heel: ‘Zo kan sloopafval in de bouwsector bijvoorbeeld hergebruikt worden.’ Een voorbeeld van zo’n bedrijf is New Horizon. Het bedrijf zet in op urban mining en zorgt ervoor dat waardevolle grondstoffen die vrijkomen bij de sloop en renovatie van gebouwen opnieuw gebruikt kunnen worden in andere gebouwen.

2. Product-dienstsystemen - van eigenaar naar huurder 

Het product-dienstsysteem is een alternatief voor het traditionele verkoop-verdienmodel. De maker blijft eigenaar van het product, de gebruiker krijgt het product in bruikleen en betaalt voor het gebruik. In CIRCL huurt de ABN AMRO bijvoorbeeld de liften van Mitsubishi. 

3. Levensduurverlenging - niet weggooien maar repareren 

Zet in op producten met een langere levensduur. Het klinkt simpel en lijkt voor de hand te liggen, maar het is een uitdaging om dit op grote schaal toe te passen. Vooral aan het begin van de keten moet ingezet worden op levensduurverlenging. In de bouw en industrie moeten bedrijven er bijvoorbeeld voor zorgen dat producten modulair worden opgebouwd zodat ze langer meegaan en onderdelen gemakkelijk kunnen worden vervangen. Bouwmaterialen moeten demontabel worden.

4. Deelplatforms - onderbenutting of overcapaciteit delen 

Zet een deelplatform op. Dit zorgt voor een optimaal en efficiënt gebruik. Kennis en assets moeten worden gedeeld. Denk aan platformen als deelauto-service Snappcar of Peerby waar buren huishoudelijk- en klusgereedschap kunnen delen. Dit verdienmodel is waarschijnlijk het lastigst toe te passen in de bouw- en vastgoedsector.

5. Waardeterugwinning - van afval naar waarde 

Gebruik eigen afval als reststroom. Door circulair te bouwen kunnen grondstoffen uit het ene gebouw weer gebruikt worden in het volgende gebouw. Het Madaster, het Kadaster voor materialen, maakt dit mogelijk. Het Madaster is een materiaalbibliotheek waarin materialen een identiteit krijgen en dus niet meer als afval verdwijnen, maar veel makkelijker hergebruikt kunnen worden.

6. Afsluiting van reststromen naar kasstromen

Slim omgaan met reststromen en ketens zal op lange termijn kostenbesparend zijn. Daar is de sector banker Van Heel van overtuigd. Bovendien levert het veel enthousiasme op bij klanten, leveranciers en collega’s en is het goed voor onze planeet. ABN AMRO wil voor marktpartijen behalve financier ook kennisbank, launching custormer en proeftuin zijn vanuit CIRCL.

Dit bericht delen via:

Gerelateerde artikelen