De landelijke data-analyse van Deloitte laat zien dat de groei van smart mobility de parkeerbehoefte in Nederland met zo’n 38% kan verminderen. Het begint al bij gedeelde auto’s die efficiënter worden gebruikt dan privé auto’s. Er zijn daardoor minder voertuigen nodig om in dezelfde behoefte te voorzien.

'Meer gebruik van deelauto’s leidt op die manier tot een lagere parkeerbehoefte. Dat effect is nu al zichtbaar in sommige wijken in grote steden', zegt Frank ten Have, partner Deloitte Real Estate & Partnerships.

Zelfrijdende auto’s

Op langere termijn zullen zelfrijdende auto’s het systeem van deelauto’s nog efficiënter maken en daarmee de parkeerbehoefte nog verder verlagen. Bij zelfrijdende auto’s is bovendien de locatie van de parkeerplaats minder relevant.

Ten Have: “zelfrijdende auto’s hoeven ‘s nachts niet stil te staan in de binnenstad, maar kunnen daarbuiten geparkeerd en opgeladen worden. ’s Ochtends pikken ze hun klant voor de deur weer op”.

14 miljoen parkeerplaatsen

Op dit moment zijn er in Nederland ruim 14 miljoen parkeerplaatsen voor 8 miljoen auto’s (die gemiddeld 1 uur per dag worden gebruikt). Om inzicht te krijgen in welk deel hiervan mogelijk vrijkomt én geschikt is voor herontwikkeling heeft Deloitte verschillende openbare bronnen op nationaal- en gemeenteniveau aan elkaar gekoppeld. Vervolgens zijn enkele scenario-analyses uitgevoerd.

Deloitte concludeert dat in het basis-scenario het aantal benodigde parkeerplaatsen daalt naar circa 9 miljoen in 2040, een daling van zo’n 38%. Vervolgens is berekend hoeveel ruimte hierdoor vrijkomt en in hoeverre die ruimte gebruikt kan worden voor het invullen van twee grote behoeftes: uitbreiding van de woningvoorraad en vergroening van de openbare ruimte.

In het basis-scenario biedt de vrijgekomen parkeerruimte tegen 2040 plaats voor 45.000 nieuwbouwwoningen. Daarnaast komt er plek vrij voor 7.000 hectare groen in de openbare ruimte. Dat biedt plek voor zo’n 12 miljoen nieuwe bomen.