De provincie Noord-Holland stelt ruim 7 miljoen euro beschikbaar voor het versnellen van woningbouw in de provincie.

7 miljoen voor versnelling woningbouw Noord-Holland

De provincie Noord-Holland stelt ruim 7 miljoen euro beschikbaar voor het versnellen van woningbouw in de provincie. Dit geld is bedoeld voor het opzetten van een pool met tijdelijke krachten die er bijvoorbeeld voor zorgen dat vergunningen voor het bouwen van woningen sneller worden afgehandeld.

Daarnaast wil de provincie gemeenten helpen een aantal grote woningbouwprojecten eerder te laten starten. De tijdelijke deskundigen in de pool kunnen bij de verschillende gemeenten worden ingezet. In het zuiden van de provincie komt deze pool voort uit de samenwerking met de gemeenten van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en de provincie Flevoland. Bij gebleken succes wordt in het noorden van Noord-Holland een vergelijkbare pool opgezet. 

De woningmarkt in Noord-Holland Zuid is de afgelopen jaren veel krapper geworden. Een forse toename van de productie is daardoor dringend noodzakelijk. In Noord-Holland Noord is de hoeveelheid huishoudens en woningen voor de periode 2017 – 2040 in balans. Wel moeten ook hier plannen eerder uitgevoerd worden dan nu gepland om te voorkomen dat er een tekort ontstaat.

De verschillende regio’s kiezen er in regionale afspraken voor de focus sterk op bouwen binnen de bebouwde kom te leggen. Ook Bouwend Nederland en de gemeenten en MRA-partners onderschrijven de noodzaak om tot actie over te gaan en de woningbouw te versnellen. Op dit moment worden de knelpunten voor het starten met het daadwerkelijk bouwen van woningen verder in beeld gebracht, waarna in overleg met de gemeenten per project maatwerk-oplossingen worden getroffen.

(Bron: provincie Noord-Holland)

Lees ook: Joke Geldhof: 'Waar een wil is, is een weg'
Dit bericht delen via:

Gerelateerde artikelen