Meer weten? Lees het hele artikel geschreven door Jan-Willem Weselink in Future City Magazine. Vraag daarvoor eerst uw persoonlijke toegangscode aan.

Stap 1 – Datagebruik in ontwerpproces

Ontwerpers gebruiken altijd data in hun ontwerpproces. Niemand doet iets zomaar. Maar de hoeveelheid data die op dit moment beschikbaar is, is vele malen groter dan we gewend zijn. En daardoor kunnen we andere vragen stellen én ze beter beantwoorden. Daarom beginnen we bij data. 

Stap 2 – Ontdek hoe de stad én daarmee de ontwerpopgave verandert

Internet verandert de manier waarop we de stad gebruiken. Dat leidt tot nieuwe ontwerpopgaves. De verandering is samen te vatten in vier uitgangspunten: we zijn altijd verbonden (we zijn een internet-of-people verbonden door een internet-of-things), we worden heel flexibel, daardoor is er behoefte aan betekenis en wordt voorspellen het nieuwe plannen.

Stap 3 – Gedrag, ethiek en privacy  

Niet alles wat kan en mag, moet je ook doen. Net als bij eerdere grote veranderingen, lopen regels en wetten achter de feiten aan. Wetten en regels zijn een verantwoordelijkheid van de overheid, maar het is ook weer niet zo dat we zonder overheid geen normen kunnen stellen. Twee trends waar ontwerpers rekening mee moeten houden: gedrag is stuurbaar en ethiek & veiligheid.

Driedelige Masterclass-serie 'Ontwerpen van de Smart City' 

In samenwerking met de BNSP (Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen) heeft de Future City Foundation de masterclass ‘Ontwerpen van de Smart City’ ontwikkeld. In deze driedaagse cursus (start april 2018) leren stedebouwkundigen en planologen hoe ze ‘smart’ kunnen ontwerpen. De hier beschreven stappen dienen daarbij als uitgangspunt. Tijdens de cursus behandelen we elke dag een stap. Dat doen we onder leiding van masters als Arjen Hof (directeur Civity), Rob van der Velden (BNSP), Jan-Willem Wesselink (Future City Foundation) en Peter Paul Verbeek (hoogleraar wijsbegeerte aan de Universiteit Twente) op speciale locaties. Meer info en aanmelden kan via http://future-city.nl/ontwerpmasterclass/

Meer weten? Lees het hele artikel geschreven door Jan-Willem Wesselink in Future City Magazine. Vraag daarvoor eerst uw persoonlijke toegangscode aan.