Dit is een verkorte versie van een interview met Joke Geldhof in ROm#12 2017 (thema Omgevingswet). Gratis een digitaal exemplaar ontvangen, vraag hier uw code op.

‘Het verzoek aan de gemeenten was om locaties in kaart te brengen en deze in de tijd uit te zetten’, legt Geldhof uit. Ze heeft Ruimtelijke ordening en Wonen in haar portefeuille en is tevens voorzitter van het Platform Ruimte van de MRA. ‘We hebben nu een overzicht met harde plannen die in beginsel morgen in ontwikkeling kunnen worden gebracht, en plannen die in gedachten leven, maar nog niet als woningbouwlocatie zijn bestemd.’

Sommige gemeenten ontberen capaciteit om die locaties voldoende snel tot ontwikkeling te komen. Daarom gaat Provincie Noord-Holland samen Provincie Flevoland en de gemeenten uit de MRA een pool met tijdelijke krachten inzetten om dit probleem te verhelpen. Geldhof: ‘Deze deskundigen kunnen bij de gemeenten worden ingezet om harde plancapaciteit te realiseren en andere plannen in procedure te brengen. Ook moeten ze helpen om de benodigde vergunningen voor het bouwen van woningen sneller af te handelen.’

‘Als je altijd gewend bent rijtjes te bouwen in het buitengebied, is binnenstedelijk ontwikkelen geen gemakkelijke opgave.’

Daarnaast wil de provincie de gemeenten ondersteunen om ervoor te zorgen dat de bouw van een aantal grote woningbouwprojecten eerder kan starten dan nu nog gepland is. ‘Samen met Bouwend Nederland hebben we afgesproken projecten nauwer te volgen om sneller te kunnen ingrijpen bij vertraging.’

Binnenstedelijk bouwen is complex, realiseert de gedeputeerde zich wel degelijk. Toch vindt ze dat de ontwikkelaars en bouwers te snel roepen dat het extra geld kost. Geldhof: ‘Als je altijd gewend bent rijtjes te bouwen in het buitengebied, is binnenstedelijk ontwikkelen geen gemakkelijke opgave. Waar een wil is, is een weg. Het vergt soms wat creativiteit. Bovendien: AM betaalde het Rijk voor de herontwikkeling van de Bijlmerbajes, niet andersom. En zij bouwen nog dertig procent sociaal ook.’

Afspraken over prestaties worden per deelregio gemaakt in de Regionaal Actieprogramma Wonen (RAP). Voor de Gooi- en Vechtsteek is bijvoorbeeld afgesproken dat er dertig procent sociaal wordt gebouwd, weet gedeputeerde Geldhof te vertellen. ‘De verschillende deelregio’s hebben natuurlijk verschillende woningmarkkarakteristieken. Het is niet zo dat iemand die in Amsterdam een woning zoekt, ook in de Gooi- en Vechtstreek wil wonen. Anderzijds: ik sprak onlangs een wethouder in Beverwijk die sociale huurwoningen bijna direct beschikbaar heeft. Wat is eigenlijk de afstand tussen Amsterdam en Beverwijk? Dat maakt de veronderstelde woningnood ook wel betrekkelijk.’

De gedeputeerde sluit regelmatig aan bij de overleggen in de regio’s. ‘Dan lopen we de cijfers na. Dat leidt soms tot best stevige gesprekken. Als je onderpresteert hoef je echt niet in de hoek te staan. Maar we spreken alle deelnemers aan op hun gezamenlijke verantwoordelijkheid. De regio’s zijn zich ervan bewust dat ze uitmaken van een groter geheel.’