Dat blijkt uit een quick scan van de provincie Zuid-Holland (zie rechts), die het aantal ruim opgezette wegen in kaart heeft gebracht. Het onderzoek concentreert zich op (veelal naoorlogse) woonwijken. Daar liggen over een totale lengte van circa 400 kilometer wegen en stadsrijbanen die erg breed zijn uitgevoerd. Met aanpassingen zou die overtollige ruimte geschikt gemaakt kunnen worden voor woningbouw.

Relatief eenvoudig

Als alleen al 30 procent van de 400 kilometer verkeersruimte zou worden benut, betekent dit dat gemeenten  gezamenlijk tussen 15.000 en 25.000 woningen op dit soort plekken kunnen toevoegen. Het onderzoek laat voorbeelden zien in Zuid-Holland waar in elk geval de fysieke ruimte aanwezig is om woningbouw tot stand te brengen.

Naoorlogse wijken

In veel naoorlogse wijken zijn rijbanen ontworpen waarbij er geen bebouwing is in een straal van 20 meter van het hart van de rijbaan. Hier is eventueel ruimte voor woningbouw. De wegen en bermen zijn veelal in handen van de gemeente. De provincie gaat   rekenvoorbeelden presenteren, waarin wordt uitgelegd tegen welke kosten gemeenten de verkeerruimte kunnen transformeren.

Parkeernormen

Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra van ruimtelijke ordening heeft de quick scan van de provincie aan alle gemeenten in Zuid-Holland aangeboden. Ze roept gemeenten op kennis te nemen van de resultaten en er hun voordeel mee te doen.

 In maart van dit jaar deed Bom-Lemstra eenzelfde oproep met een ander provinciaal onderzoek over parkeernormen. Te strak vasthouden aan een minimum aantal parkeerplaatsen per woning, maakt binnenstedelijk bouwen nodeloos duur, was toen de conclusie.

Inmiddels hebben diverse gemeenten in Zuid-Holland en daarbuiten de parkeernorm versoepeld of zijn dat van plan, waaronder Rotterdam, Den Haag, Leiden en Tilburg.