Woonstad Rotterdam, Nuon en de gemeente Rotterdam legden afspraken vast in een intentieovereenkomst over de transitie naar aardgasloze woningen. De overeenkomst is gisteren getekend. Het gaat om ruim 10 procent van de gehele woningvoorraad in Pendrecht. Als het aan betrokken partijen ligt, worden uiterlijk 2025 alle 600 woningen verwarmd met industriële restwarmte en koken de bewoners elektrisch. Tijdens de verbouwing kunnen de bewoners in hun woning blijven.

Tot 80 procent Co2-reductie

Het aardgasvrij maken van 600 woningen in deze wijk ‘op Zuid’ is een eerste stap in het behalen van grotere duurzaamheidsdoelen, aldus een woordvoerder van de corporatie. Woonstad Rotterdam wil voor 2050 al haar vastgoed in Rotterdam gasloos maken, zo’n 57.000 woningen in totaal.

Ook de gemeente Rotterdam streeft naar een aardgasvrije gebouwde omgeving in 2050. Overschakelen op het warmtenet levert een CO2-reductie op van 75-80 procent ten opzichte van individuele cv-ketels. Niet alleen het milieu, ook de bewoners van de woningen in Pendrecht profiteren van de omschakeling naar het warmtenet. Een gasloze woning is namelijk veiliger, er is geen ontploffingsgevaar.

Andere aanpak bij bestaande woningvoorraad

Het is voor Nuon een leerzame praktijk om bestaande bouw op Rotterdam Zuid aardgasloos te maken. Normaliter bij nieuwbouwwoningen kan er al in de ontwerpfase rekening mee gehouden worden waar de warmte aansluiting komt. Bij bestaande woningbouw is de warmte aansluiting lastiger te realiseren, omdat ze er niet op gebouwd zijn. Per woning moet worden gekeken hoe de aansluiting het beste kan worden georganiseerd. Elk huis heeft een andere inrichting en bovendien luistert de afstemming met de zittende bewoners nauw.

Grote slagen maken als iedereen meedoet

De woningvoorraad van woningcorporaties biedt een grote kans om op relatief korte termijn stappen te zetten in de richting van een aardgasvrije gebouwde omgeving. Corporatiewoningen staan vaak bij elkaar in buurten of wijken, waardoor een heel gebied met een paar honderd woningen in één keer kan worden overgezet van aardgas naar het warmtenet. Maar meestal hebben corporaties niet alle woningen in een wijk in bezit. In Pendrecht is meer dan de helft van de 5.600 woningen van Woonstad. Het is daarom van belang dat ook andere vastgoedeigenaren besluiten hun woningen af te koppelen van het aardgas en aan te sluiten op het warmtenet. De gemeente Rotterdam onderzoekt in Pendrecht wat er nodig is om dit op gebiedsniveau voor elkaar te krijgen.