De komende decennia zijn moeten naar verwachting ruim 1 miljoen woningen worden gerealiseerd. Het Programma Stedelijke Transformatie anticipeert op de groei van de stad en deze woningbouwopgave: de binnenstedelijke Vinex. Initiatiefnemers voor dit programma zijn G32 (de middelgrote steden in Nederland), G4 (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht), VNG, IPO (provincies), Bouwend Nederland, IVBN (vastgoedbeleggers) en de NEPROM (projectontwikkelaars). Ook het ministerie van BZK ondersteunt het programma.

Versneld tot uitvoering

Het programma moet helpen binnenstedelijke transformatieprojecten versneld tot uitvoering te brengen, opschalen en verbeteren. Bart van Breukelen (voorzitter NEPROM) stelde tijdens de Dag van de Stad eind oktober: 'Willen we toekomstige bewoners prettig in de stad laten wonen in een gezonde, duurzame leefomgeving, met alle voorzieningen binnen handbereik, dan is een versnelde transformatie van verouderde stedelijke gebieden dringend noodzakelijk. Stop met praten en ga aan de slag!'. 

Wat meedoen oplevert

Projecten kunnen tot 15 januari 2018 door betrokken wethouders en initiatiefnemers worden ingediend mee te doen aan het programma, dat in 2018 gaat lopen. Ook al is ieder project uniek, er zijn ook veel parallellen te trekken, bijvoorbeeld in financieringsconstructies, samenwerkingsmodellen, verdichtingsopgaven, versnellingsopgaven en maatschappelijke opgaven. Bestaande kennis, netwerken en ervaringen worden gebundeld en projecten worden hiermee ondersteund en begeleid. Ook worden bijeenkomsten georganiseerd om de voortgang bredere bekendheid te geven en opgedane kennis te delen. Indien nodig wordt begeleiding en advisering beschikbaar gesteld, net als bemiddeling richting de ministeries. Dat levert het volgende op:

- Concrete transformatieprojecten versneld en met hoge kwaliteit tot uitvoering brengen
- Gemeenschappelijke problemen doorgronden en oplossen vanuit een integrale visie
- Opgedane kennis verankeren in onderwijs en opleidingen 

Criteria

Het programma zoekt projecten die aan deze criteria voldoen:
- Relevante binnenstedelijke transformatieprojecten van enige importantie en met voorbeeldwaarde;
- In de beginfase van ontwikkeling (of binnenkort in ontwikkeling);
- Ingediend door gemeenten of marktpartijen, maar voorwaarde is dat de betrokken gemeente mee ondertekent;
- Projecten die voorzien in een substantieel deel van de lokale of regionale woningvraag.

Uitgesloten zijn projecten waarbij sprake is van transformatie van uitsluitend een gebouw (zoals een voormalig kantoor) naar woningbouw. Per gemeente of marktpartij kunnen er meerdere projecten worden aangemeld. 

Aanmelden kan voor tot en met 15 januari 2018 via deze site. Het aanmeldformulier dient ondertekend te worden door de betrokken wethouder.