Voor het onderzoek werden 2.800 stadsbewoners gevraagd naar hun woonbeleving en -voorkeuren. Alle respondenten waarderen het wonen in een rustige buurt. Onder tevreden bewoners zijn levendigheid en rust in balans, net als sociale interactie en anonimiteit. Goed contact met de buren vindt men belangrijk, maar niet teveel. Individualiteit wordt meer gewaardeerd.

Ontevreden bewoners geven aan teveel drukte te ervaren of juist in een saaie omgeving te wonen. De andere reden van ontevredenheid is teveel bemoeienis van buren of het gevoel van sociale isolatie. BPD schrijft op basis van het onderzoek concluderend: 'Bij het "stadsmaken" is het van belang om diversiteit en meer "zachte" waarden als rust, levendigheid en sociale contacten te bewaken.'

Stadsbewoner waardeert vrijheid en diversiteit 

Hoofdreden om in de stad te wonen is de diversiteit: verschillende mensen, culturen, bouwstijlen, activiteiten en voorzieningen. Stadsbewoners zijn gemiddeld positief over de openbaar vervoervoorzieningen, het winkelaanbod en, zeker in Den Haag, over het strand, de parken en andere groenvoorzieningen. Andere aspecten die de aantrekkelijkheid van de stad als woonplaats bepalen, zijn het gevoel van vrijheid en de aanwezigheid van familie en vrienden.

Verkeer, lawaai en onveiligheid ongewenst

Slechte autobereikbaarheid, hoeveelheid verkeer en lawaai maken het wonen in de stad minder aantrekkelijk. Onveiligheid is het belangrijkste minpunt aan wonen in de stad. Veiligheid en criminaliteit worden daarom als belangrijkste verbeterpunt genoemd voor het wonen in de stad.

1 op 2 stadsbewoners kan makkelijk ontspannen in de stad

De helft van de ondervraagden geeft aan relatief makkelijk tot rust te komen in de stad. Zij doen dat bjvoorbeeld door natuur op te zoeken of thuis rust te nemen. Hoogopgeleiden komen realtief makkelijker tot rust dan laagopgeleiden. Ze waarderen meer dan gemiddeld de hectiek en levendigheid van de stad en zoeken ontspanning vaker buiten de deur. Laagopgeleiden geven de voorkeur aan eigen balkon of tuin om tot rust te komen. 

BPD waarschuwt voor te veel levendigheid in de stad. Patrick Joosen, Directeur regio Zuid-West: 'Dat een stad 24/ 7 leeft en bruist vorm een belangrijker trekker. De stad is nooit ingedut, er is altijd iets te doen. De diversiteit en dynamiek van de stad draagt ook bij aan de trots van stadsbewoners op hun stad. Maar te veel levendigheid kan de basale behoefte aan rust, ontspanning en ook veiligheid in de weg staan.'

Rotterdammers hechten aan vrijheid
Rotterdammers hechten erg veel waarde aan vrijheid; de meerderheid wil alles kunnen doen wat ze willen, ongeacht wat iedereen denkt. Ze ervaren de drukte en het feit dat er te veel mensen in de stad zijn als vervelend. In Den Haag vindt men het belangrijker dat er veel vrienden en familie in de stad wonen. Zij ergeren zich vaker aan de onvriendelijkheid van mensen in hun stad. Qua eindbeoordeling komen beide steden er goed af; Rotterdammers beoordelen hun stad gemiddeld met een 7,8, Hagenaren een 7,7.

Zorg dat men kan ontspannen

BPD wil geeft aan dat er werk aan de winkel is voor alle partijen betrokken bij het maken van een stad. Joosen: 'Juist nu de druk om meer woningen te realiseren hoog is, zoals in steden als Rotterdam en Den Haag, is het belangrijk om met elkaar, en vooral met de bewoners per gebied, "zachte" kwaliteiten en de balans in een gebied te bewaken. Dat kan door het realiseren van parken en pleinen met bankjes, maar evengoed met koffiezaakjes waar mensen kunnen ontspannen. Daarnaast is het belangrijk om voldoende aandacht te blijven besteden aan de diversiteit in een wijk – om een mix van inkomensgroepen, culturen, bedrijvigheid, wonen en recreëren te blijven hanteren. Dat is met name sterk bepalend voor hoe mensen hun omgeving beoordelen. Tenslotte blijft veiligheid een issue: stadsbewoners moeten het gevoel hebben dat ze veilig over straat kunnen, ook ‘s avonds.'

Het woononderzoek is uitgevoerd door BPD in samenwerking met wooncorporaties Vestia, Staedion, Havensteder en Woonstad en met onderzoeksbureaus Bureau Stedelijk Planning, Ferro Explore en The Choice.