Samen met de bomenexperts van de stadsdelen werkt Kaljee al twee jaar aan een aanpak om zorgvuldig met de takbreuk van de Canadese populieren om te gaan. Kaljee: ‘In heel Nederland speelt nu dit probleem met de Canadese populier. Vanaf de jaren ’50 en ’60 zijn grote stadsuitbreidingen gerealiseerd en de Canadese populier gaf de nieuwe wijken snel een groene uitstraling. Nu blijkt dat het probleem van takbreuk zich voordoet. Als gemeente willen we hier zorgvuldig mee omgaan en alleen kappen als dat nodig is vanwege veiligheid. Voor circa 85% van de Canadese populieren geldt dat deze kunnen blijven staan.’

Emotionele reacties

Kaljee verwacht emotionele reacties van Amsterdammers op de voorgenomen kap. ‘We beseffen dat Amsterdammers zich hechten aan bomen. Het ís ook een pijnlijke operatie, het gaat hier om mooie grote bomen die soms ook echt beeldbepalend zijn. En hoewel we in veel gevallen bomen terug planten duurt het natuurlijk een flinke tijd voordat die net zo groot en mooi zijn als deze Canadese populieren.’

Elke boom is onderzocht

De ongeveer 7.000 Canadese populieren werden door een extern boomadviesbureau onderzocht op wat het risico is op spontane uitval van takken. Van elke Canadese populier bekeek de gemeente of er eerder grote takken afbraken en hoeveel. Kaljee: ‘Het maakt natuurlijk ook uit of een boom vlak bij een school of drukke weg staat, of juist aan de rand van een sportveld waar nooit mensen onder de bomen staan.’ Canadese populieren die geen gevaar opleveren zijn als ‘geel’ geclassificeerd. Bomen in de categorie ‘oranje’ zijn aandachtsbomen en worden besproken en gesnoeid. Voor de bomen in de ‘rode’ categorie geldt dat ze worden gekapt. Er worden 936 bomen teruggeplant, waaronder ook vele populieren, die niet gevoelig zijn voor takbreuk. Op maps.amsterdam.nl/canadese_populieren is te zien welke bomen worden gekapt.

Noodkap

De kap staat gepland voor maart 2018. Omdat het werk aan de Canadese populieren bovenop het reguliere beheer en onderhoud komt, is er extra budget (2,4 miljoen euro) voor vrijgemaakt in de Voorjaarsnota. Kaljee benadrukt dat er geen reden is tot zorg, want bij direct veiligheidsgevaar gaat de gemeente altijd over op noodkap. ‘Canadese populieren waar al ernstige problemen mee waren, zijn de afgelopen jaren al gekapt. De beheerders van de stadsdelen kennen hun bomen van top tot teen. De lijst met de rood, oranje en geel gekenmerkte bomen is uiteraard ook met hen besproken. Als gemeente zijn we blij dat er duidelijkheid is rondom de Canadese populier.’