Samen met het Ministerie van Economische Zaken werken de provincies Noord-Brabant, Overijssel en Gelderland aan een Nationale Fotonica Agenda. Via deze agenda pleiten ze voor intensivering van onderzoek naar nieuwe technieken en gezamenlijke ontwikkeling van fotonicaproducten in ‘Applicatie Labs’ in de regio

Proeftuin voor Fotonica

De komende 10 jaar is er € 500 miljoen nodig van de overheid en het bedrijfsleven om de kennisvoorsprong van Nederland om te zetten in een leidende positie in de fotonica-industrie. Met de provincies als proeftuin voor nieuwe fotonicaproducten en -applicaties. De komende maanden wordt de Nationale Fotonica Agenda verder uitgewerkt.

Met de chipindustrie in Nijmegen en de technische universiteiten in Eindhoven en Enschede heeft Nederland een koppositie in Europa. Door meer samen te werken willen de provincies hun marktaandeel vergroten. De groei van de fotonicasector moet ruim 7 duizend nieuwe banen opleveren in de regio.

Vierde industriële revolutie

De gedeputeerden Bert Pauli (Brabant), Eddy van Hijum (Overijssel) en Michiel Scheffer (Gelderland) maken zich samen sterk voor de fotonica-industrie: ‘De vierde industriële revolutie begint waar onderzoekers en ondernemers samen werk maken van innovatie. Fotonica is het schoolvoorbeeld van de industrie 4.0: een slimme en schone industrie.

Sneller en goedkoper

Fotonica is een technologie die wordt toegepast in de nieuwste generatie microchips. Door data te verplaatsen met licht worden chips vele malen sneller, goedkoper en zuiniger. De markt voor fotonica groeit explosief door de vele toepassingsmogelijkheden in de luchtvaart, auto- en medische industrie. Ook de toepassing van fotonica in datacenters, telecomsector en de medische industrie is veelbelovend. Naar verwachting groeit de fotonicamarkt in Europa in 2020 tot € 50 miljard.

Het complete rapport van PhotonDelta leest u hier. Meer verdiepende informatie over fotonica kunt u via deze link lezen.