Dat schrijft de nieuwe minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bij de 'Staat van de Woningmarkt 2017', die vandaag naar de Tweede en Eerste Kamer is gestuurd. Ook komt er permanent landelijk overleg met brancheorganisaties en belanghebbenden.

De jaarrapportage laat zien dat de groeiende economie en de lage rente doorwerken op de woningmarkt. Het aantal verkopen blijft stijgen, met vooral in stedelijke gebieden sterke prijsstijgingen. Ook de aanhoudende groei van het aantal huishoudens zorgt voor een oplopende vraag naar woningen. De komende jaren zou de bouwproductie moeten groeien naar gemiddeld 75.000 woningen per jaar. De gerealiseerde en geraamde bouwproductie laat een stijgende trend zien, maar er is van de betrokken partijen extra inzet nodig om het verschil tussen vraag en aanbod niet te laten oplopen.

In de Staat van de Woningmarkt 2017 rapportage wordt aangegeven dat de mogelijkheden voor het aanjagen van de bouwproductie onder andere afhankelijk zijn van de beschikbare plancapaciteit, de beschikbaarheid van bouwmaterialen en het aanbod aan voldoende gekwalificeerd personeel. Minister Ollongren wijst er verder op dat er vooral vraag is naar woningen in de binnensteden. Binnenstedelijk bouwen is echter complex en kent een relatief lange opleveringstijd. Een beter gebruik van de bestaande voorraad en flexibeler woonvormen kunnen de druk op de woningmarkt verminderen.

Omgevingswet als aanjager

Het kabinet werkt verder aan de nieuwe Omgevingswet die moet zorgen voor snellere procedures in de gebiedsontwikkeling. Woningcorporaties kunnen eenvoudiger toestemming krijgen om huurwoningen in het middensegment te bouwen. Dit segment is cruciaal voor huishoudens die flexibel willen zijn of voor wie koop of sociale huur geen optie is. Het middensegment krijgt komende jaren veel meer aandacht in de Samenwerkingstafel Middenhuur. Dit segment bleef afgelopen jaren ietwat onderbelicht. En voldoende aanbod van dit soort huurwoningen kan de druk op de woningmarkt verlichten.