De wijziging betekent dat nieuwbouwplannen die bijvoorbeeld nog voorzien zijn van gasaansluitingen herzien zouden moeten worden. Ook op het gebied van elektriciteit vraagt dit wat; gebouwen zouden ook op dat gebied volledig zelfvoorzienend moeten zijn. In geval van woningen willen GS dat alle woningen in de regio, ook de bestaande voorraad, in 2035 energieneutraal en fossielvrij zijn. Daarbij zal per locatie de beste oplossingen moeten worden gekozen. Dit kan op meerdere manieren zoals een (lokaal) warmtenet, warmtepompen of zonneboilers. De provincie zal hierover in gesprek gaan met gemeenten.

Bouwen binnen steden

Kwaliteit van wonen heeft bijzondere aandacht in de geactualiseerde Visie ruimte en mMobiliteit. Daarbij gaat het vooral over de juiste woning op de juiste plek. Verdichten, herstructureren en transformeren van bijvoorbeeld kantoren en winkels in de buurt van hoogwaardig openbaar vervoer zijn daarbij voor de provincie belangrijke methoden. De provincie Zuid-Holland noemt dat slim ruimtegebruik: beter benutten van bestaande ruimte. Daarmee wordt tegelijk de bestaande bebouwde omgeving verbeterd. Daarnaast stimuleert de provincie het bouwen binnen steden en dorpen, onder meer door plannen daar voorrang te geven.

Provinciale ladder verdwijnt

Andere wijziging is dat de provincie voortaan de rijksladder met regels voor zorgvuldig ruimtegebruik gebruikt en de eigen provinciale ‘Ladder voor duurzame verstedelijking’ schrapt. De provinciale ladder wordt sinds 2014 naast de Rijksbrede ladder gehanteerd. Hierin werden onderdelen uit de Rijksladder toegespitst voor de Zuid-Hollandse situatie. Na aanpassing van de Rijksladder in juli 2017, waarbij de ladder is vereenvoudigd, vindt de provincie dat geen ‘Zuid-Hollandse variant’ meer nodig is. De Rijksladder biedt voldoende kader. De provincie heeft alsnog de mogelijkheid in te grijpen of om extra uitleg te vragen bij voorgestelde plannen. Het loslaten van de provinciale ladder biedt meer duidelijkheid voor gemeenten; zij hoeven nog slechts met één ladder rekening te houden.

(Bron: Provincie Zuid-Holland)