Het publiek stemde mee via hun smartphone. Per stelling reageerde één bestuurder. De eerste stelling: ‘Inditex koopt een plot van 35 hectare op Lelystad Airport Businesspark’. Volgens 55% van het publiek is dit het resultaat van gericht beleid, 40% noemt het een toevalstreffer en volgens 6% is dit het resultaat van achterkamertjes politiek. Wethouder gemeente Lelystad Jop Fackeldey (EZ) reageert: ‘Dit is geen achterkamertjespolitiek. De gemeente heeft jarenlang geïnvesteerd in de ontsluiting van het gebied. Het is een fantastische club mensen die netwerk en vermogen hebben. Het is een vorm van placemaking dat resultaat oplevert.’

De tweede stelling gaat over de opening van Flevokust Haven in 2018. Gedeputeerde provincie Flevoland Jan-Nico Appelman (EZ en Flevokust Haven): ‘Flevokust is de ontbrekende modaliteit van Flevoland. De agrosector gaat de komende jaren een enorme transformatie doormaken, daarin kan Flevokust een belangrijke rol spelen. Bovendien is de footprint van vervoer over water lager dan over de weg. Op de weg concurreren ze elkaar weg. Dat beïnvloedt de prijsvoering.’ Volgens 64% van het publiek versnelt tolheffing voor vrachtverkeer de logistieke hubfunctie van de regio, 31% vindt dat de haven goed is voor de regio maar ziet het niet als taak van de provincie en de overige 5% stelt dat er genoeg binnenhavens zijn en vindt vervoer over de weg aantrekkelijker.

'29% vindt dat Flevoland vooral de lasten krijgt en niet de lusten van de luchthaven'

Gedeputeerde provincie Flevoland Jaap Lodders (Lelystad Airport en Lelystad Airport Businesspark):  ‘In Flevoland is het draagvlak voor de luchthaven heel groot. De luchthaven brengt werkgelegenheid met zich mee en de bereikbaarheid is goed. Het is dus een aantrekkelijk investeringsklimaat.’ De meningen onder het publiek zijn verdeelder: 37% vindt de ontwikkeling van luchthaven en bedrijventerrein essentieel voor de regionale economie, 29% vindt dat Flevoland vooral de lasten krijgt en niet de lusten en 34% ziet in Lelystad Airport en het businesspark de ideale proeftuin voor duurzame innovatie.

Wethouder gemeente Lelystad Ed Rentenaar (Flevokust Haven en EZ) is het eens met de laatste stelling: ‘Een binnenhaven met industrieterrein past binnen de kustontwikkeling van Lelystad’. ‘De binnenhaven is erg belangrijk. We moeten kijken of bedrijven die zich er willen vestigen elkaar aan kunnen vullen, dat ze elkaars reststoffen als grondstoffen gaan gebruiken.’ Het overgrote merendeel (81%) van de bezoekers stemt in met de economische invulling van de kustontwikkeling, de overige 19% ziet de Flevolandse kust als de plek voor ruimte voor recreatie, toerisme en wonen.

 

Het BT Event is een product van media- en communicatiebedrijf ELBA \ REC en SKBN. Meer info over het BT Event vindt u hier.