Rotmans: ‘Heb lef’  

Wat betekent de Next Economy voor regio’s? Volgens Rotmans moet u vooral niet bang zijn, maar investeren in wat hij de economie 3.0 noemt (deel-, maker-, robot-, digitale, bio-en groene en circulaire economie). Volgens Rotmans bevinden we ons momenteel middenin een digitale revolutie, in een tijdperk van disruptie waarin markten ontwricht raken. ‘Als we één les kunnen leren uit de industriële revolutie dan is het dat degenen die bang waren er niet goed vanaf kwamen, degenen die proactief waren juist wel,’ stelt Rotmans.

Drie van de vijf bedrijven sneuvelen volgens de hoogleraar in de kantelfase van de transitie. Niet de grootste en slimste bedrijven overleven, maar de meest wendbare. Hoe? Door de in te zetten op het faciliteren van de klant. Zo levert het energie bedrijf 3.0 geen energie maar faciliteert. Daarnaast stelt Rotmans dat de nieuwe economie schaal nodig heeft: transnationale regio’s van 50 bij 50 kilometer. Het Europa van de toekomst is een Europa van regio’s. Zoek internationale samenwerking op is dan ook zijn advies.

‘De nieuwe economie heeft schaal nodig van transnationale regio’s van 50 bij 50 kilometer.’

Rotmans geeft nog een voorbeeld aan de hand van de Roadmap Next Economy van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag waar hij bij betrokken is. De metropoolregio onderbenut momenteel haar potentie omdat er te weinig samengewerkt wordt met in de regio. De haven 3.0 overleeft niet op basis van massa en volume maar door in te zetten op een digitale, slimme, groene en circulaire haveneconomie. In 2050 moet de haven schoon, slim, circulair, verbonden en inclusief zijn. ‘Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat iemand langskwam die dat niet wist,’ sluit hij af.

Van den Berg: ‘Duurzaamheid moet in je genen zitten, dat doe je er niet bij’

Welke lessen kunnen we leren van Schiphol voor gebiedsontwikkeling in de Next Economy? Net als Jan Rotmans zegt André van den Berg, CCO van Schiphol, het ook: heb lef! Daarnaast noemt hij duurzaamheid en smart als pijlers.

Hoewel de Next Economy veel nieuwe gezichten kent, gelden er ook oude principes volgens Van den Berg. Architectuur en bereikbaarheid zullen altijd belangrijk blijven. Zo moet je ook zorgen dat je altijd kennis van zaken hebt, het anders binnenhaalt en durft te investeren ook op de momenten dat het moeilijk gaat.

Maar er gelden ook nieuwe principes. Zijn advies: deel je data, zodat andere mensen er slimmere dingen mee kunnen doen. Zo heeft KLM bijvoorbeeld een goede app zodat passagiers makkelijk hun weg kunnen vinden. Zorg daarbij voor focus. Zet bij de ontwikkeling van een bedrijventerrein of werklocatie in op technologie en smart mobility, denk aan het gebruik van sensoring en innovatieve manieren van parkeren. Daarbij moet duurzaamheid een vanzelfsprekendheid zijn.

Specifiek voor Lelystad Airport Businesspark (LAB) heeft hij ook een paar tips. Hij associeert de regio met innovatie en ervaart Flevoland als ‘onbureaucratisch’. Zijn advies voor LAB: ‘Onderscheid je met duurzaamheid, word smart, wees er trots op dat je niet duur bent en er is geen bureaucratie, zet daar op in.’ 

Het BT Event is een product van media- en communicatiebedrijf ELBA \ REC en SKBN. Meer info over het BT Event vindt u hier.