André van den Berg (CCO Schiphol), Jop Fackeldey (wethouder gemeente Lelystad), René Buck (directeur Buck Consultants) en Ron Boschma (hoogleraar regionale economie Universiteit Utrecht) legden elkaar het vuur aan de schenen. Uit onderzoek blijkt dat een cluster niet benoemingswaardig de prestatie van bedrijven verhoogt. Hoewel hij de stelling wat ongenuanceerd vond, was hoogleraar Boschma op basis van het onderzoek het eens met de stelling. 'Clusteren zou drie voordelen moeten hebben: kennisdeling, gespecialiseerde arbeidsmarkt en outputrelaties. Echter blijken bedrijven in clusters niet meer te investeren dan bedrijven buiten clusters.'

De rest van het panel vond de voordelen van clustering geen consultancypraat. Buck: ‘Ondanks dat uit het onderzoek komt dat clusteren niet benoemingswaardig de prestatie verhoogt, willen bedrijven toch graag clusteren. Dat maakt het interessant voor overheden.’ Fackeldey: ‘Daar beleid van maken, daar gruwel ik wel een beetje van. Maar overheden kunnen wel randvoorwaarden scheppen en die aanscherpen. Denk aan ruimte, bereikbaarheid en arbeidspotentieel. Dat zijn ook de sterke punten van Lelystad.’ Volgens Van den Berg ‘hangt het af van het bedrijf en de cluster of het werkt. Als je vliegt, moet je eten aan boord serveren dus is het wel handig als er catering in de buurt zit. Voor retail werkt clustering soms wel en soms niet. Wat je ziet is dat door clustering de bereikbaarheid vaak beter wordt. Clusteren kan dus zeker voordelen hebben.’

Ook het publiek kon live meestemmen via hun smartphone. Blijkbaar was Boschma overtuigend en wist hij het publiek te beïnvloeden met zijn wetenschappelijke argumentatie. Hoewel zowel voor als na de paneldiscussie het publiek aangaf dat zij clustering geen consultancypraat vindt, was het Boschma toch gelukt meer mensen te overtuigen van zijn standpunt en het aantal voor-stemmers met 50% te laten stijgen.  

Het BT Event is een product van media- en communicatiebedrijf ELBA \ REC en SKBN. Meer info over het BT Event vindt u hier.