Winnares Monique Arnolds is sinds de inwerkingtreding van de Crisis- en herstelwet in 2010 Programmamanager Implementatie. Op basis van deze wet kunnen gemeenten vooruit lopen op onderdelen van de Omgevingswet en in het bijzonder op het Omgevingsplan (de opvolger van het bestemmingsplan). Zo kunnen gemeenten werken aan vereenvoudiging van regelgeving. En aan versimpeling van bestuurlijk maatwerk voor complexe- en innovatieve projecten. Inmiddels is landelijk voor meer dan 160 experimenten, voortkomend uit de Crisis- en herstelwet, het groene licht gegeven.

Koningin van de Crisis- en herstelwet

Met niet aflatend enthousiasme en een hoog meedenk-gehalte ondersteunt Monique met haar ploeg verscheidene gemeenten bij hun aanvraag. De Zeeuw noemde Monique dan ook de ‘Koningin van de Crisis- en herstelwet’.      

De Gouden Slak dankt zijn naam aan het programma ‘Ontslakken van Gebiedsontwikkeling’. Dat programma – medegefinancierd door BZK - heeft als doel om gemeenten en provincies te ondersteunen om concrete gebiedsontwikkelingsplannen flexibeler, sneller en met minder kosten aan te pakken. Een werkwijze die naadloos aansluit op de Omgevingswet.
‘Mocht zich opnieuw een kandidaat aandienen voor de Goude Slak dan zullen wij die snel, flexibel en voor weinig kosten toekennen’, aldus De Zeeuw.