Doel van het programma is snel meer nieuwe woningen in de steden bouwen. Het programma is een initiatief van G32, G4, VNG, IPO, Bouwend Nederland, IVBN en NEPROM en wordt financieel mede mogelijk gemaakt door het ministerie van BZK. Het programma wordt uitgevoerd door Platform31.

Dit nieuwe programma – een soort binnenstedelijke Vinex - anticipeert op de groeiende woningvraag, wat de bouw van 1 miljoen nieuwe woningen noodzakelijk maakt. Vooral steden staan voor grote uitdagingen, omdat daar een belangrijk deel van de woningen bijkomt. Bart van Breukelen (voorzitter NEPROM): 'Willen we  toekomstige bewoners prettig in de stad laten wonen in een gezonde, duurzame leefomgeving, met alle voorzieningen binnen handbereik, dan is een versnelde transformatie van verouderde stedelijke gebieden dringend noodzakelijk. Daarom: Stop met praten en aan de slag!'

Versnelling binnenstedelijke woningbouw

Volgens de initiatiefnemers van het programma is transformatie van oude bedrijventerreinen, spoorwegemplacementen, havens en dergelijke gebieden vaak erg lastig, duurt het lang en is het erg kostbaar. Jop Fackeldey (wethouder Lelystad en voorzitter Fysieke Pijler G32): 'Versnelling en opschaling van die gebiedstransformaties lukt alleen als overheden en marktpartijen op vernieuwende wijze gaan samenwerken, hun investeringskracht bundelen en bereid zijn om van elkaar te leren. Dat is de reden waarom wij een meerjarig programma starten, waarin steden, marktpartijen en andere belanghebbenden met concrete plannen voor binnenstedelijke gebiedstransformaties kunnen participeren.'

Platform31 voert op verzoek van de initiatiefnemers het programma uit. Van Breukelen: 'Meedoen met een transformatieproject betekent nieuwe kennis en ervaring opdoen, onder meer op het gebied van financieringsconstructies, samenwerkingsmodellen en verdichtingsopgaven'.

Fackeldey: 'Gezamenlijk zoeken we oplossingen voor niet-rendabele investeringen in noodzakelijke infrastructurele aanpassingen, milieusanering en grondverwerving. Waar nodig zullen we gezamenlijk richting het Rijk optrekken om onnodig belemmerende regelgeving op te ruimen en grotere vrijheid te creëren bij het besteden van beschikbare overheidsgelden. Wij verwachten dat met hulp van dit programma een groot deel van de benodigde 1 miljoen nieuwe woningen op deze transformatielocaties gebouwd gaan worden.'

Regeerakkoord

De lancering van dit nieuwe programma tijdens de Dag van de Stad is geen toeval. De opgaven waar steden mee te maken hebben en die samenkomen in het programma Stedelijke Transformatie komen ook terug in het nieuwe regeerakkoord. Voor de initiatiefnemers dus hét moment om samen met bestuurders, ambtenaren, ondernemers, actieve inwoners en wetenschappers dit grootschalige programma op te starten met als doel de noodzakelijke stedelijke transformatieprojecten versneld tot uitvoering te brengen.